Vizion Plus

 www.vizionplus.tv

E hënë, 11 gusht 2014
07:00 Edicion Informativ
08:05 Yu-Gi-Oh
08:35 Artisti Tak-Fak
10:00 Flash Informativ
10:05 Pasion i rrembyer ®
11:05 Film film
13:00 Edicioni Informativ
13:25 Lugina e Ujqerve Kurthi ®
14:25 Yu-Gi-Oh
15:00 Edicioni Informativ
15:30 Next
16:30 Telenovele
18:10 Pasion i rrembyer
19:00 Edicioni Informativ
20:05 Lugina e Ujqerve Kurthi
21:00 Sherbyese te djallezuara
21:50 Serial
00:00 Edicioni Informativ

E martë, 12 gusht 2014
07:00 Edicion Informativ
08:05 Yu-Gi-Oh
08:35 Artisti Tak-Fak
10:00 Flash Informativ
10:05 Pasion i rrembyer ®
11:05 Telenovele ®
13:00 Edicion Informativ
13:25 Lugina e Ujqerve Kurthi ®
14:20 Yu-Gi-Oh
15:00 Edicioni Informativ
15:30 Next
16:30 Telenovele
18:05 Pasion i rrembyer
19:00 Edicioni Informativ
20:10 Lugina e Ujqerve Kurthi
21:00 Karadayi
21:55 Serial
23:00 Edicioni Informativ

E mërkurë, 13 gusht 2014
07:00 Edicion Informativ
08:05 Yu-Gi-Oh
08:35 Artisti Tak-Fak
10:00 Flash Informativ
10:05 Pasion i rrembyer ®
11:05 Telenovele ®
13:00 Edicion Informativ
13:25 Lugina e Ujqerve Kurthi ®
14:20 Yu-Gi-Oh
15:00 Edicioni Informativ
15:35 Next
16:35 Telenovele
18:10 Pasion i rrembyer
19:00 Edicioni Informativ
20:10 Lugina e Ujqerve Kurthi
21:00 Karadayi
22:30 Edicioni Informativ
23:00 Serial

E enjte, 14 gusht 2014
07:00 Edicion Informativ
08:05 Yu-Gi-Oh
08:35 Artisti Tak-Fak
10:00 Flash Informativ
10:05 Pasion i rrembyer ®
11:05 Telenovele ®
13:00 Edicion Informativ
13:25 Lugina e Ujqerve Kurthi ®
14:20 Yu-Gi-Oh
15:00 Edicion Informativ
15:30 Next
16:30 Telenovele
18:10 Pasion i rrembyer
19:00 Edicioni Informativ
20:50 Lugina e Ujqerve Kurthi
21:30 Film film
23:00 Edicioni Informativ

E premte, 15 gusht 2014
07:00 Edicion Informativ
08:05 Yu-Gi-Oh
08:35 Artisti Tak-Fak
10:00 Flash Informativ
10:05 Pasion i rrembyer
11:05 Telenovele ®
13:00 Edicion Informativ
13:30 Lugina e Ujqerve Kurthi ®
14:30 Yu-Gi-Oh
15:00 Edicion Informativ
15:30 Next
16:30 Telenovele
18:10 Pasion i rrembyer
19:00 Edicioni Informativ Qëndror
19:30 Dokumentar
20:10 Lugina e Ujqerve Kurthi
21:00 Film film
23:00 Edicion Informativ

E shtunë, 16 gusht 2014
07:00 Edicion Informativ
08:05 Film per femije film
10:00 Flash Informativ
10:10 Mos e Beso po Deshe ®
11:10 Telenovele ®
13:00 Lajmet e Dites
13:25 Dancing with the Stars ®
15:00 Edicion Informativ
15:35 Next – Përmbledhja javore
16:25 Telenovele ®
18:05 Karadayi ®
19:00 Edicioni Informativ Qëndror
19:35 Fun & Fun
20:00 Mos e Beso po Deshe
20:45 Film
23:00 Serial

E diel, 17 gusht 2014
07:00 Edicion Informativ
08:00 Kirbi
10:00 Flash Informativ
10:10 Mos e Beso po Deshe ®
11:00 Serial ®
13:00 Edicion Informativ
13:20 Waltz – Dancing with the stars ®
15:00 Edicion Informativ
16:25 Karadayi ®
18:00 Sherbyese te djallezuara ®
19:00 Edicion Informativ
20:00 Mos e Beso po Deshe ®
21:00 Film
23:00 Edicioni Informativ

Comments