Vizion Plus

 www.vizionplus.tv

E hënë, 18 janar 2016
06:55 7pa5
09:05 Nora ®
10:05 Telenovelë ®
11:15 Dokumentar
13:00 Edicioni informativ
13:20 Yu-Gi-Oh
14:05 Scandal ®
15:00 Edicioni informativ
15:30 Paç fat Charlie ®
16:00 Next
17:00 Nora
17:50 Vizioni i Pasdites
19:00 Edicioni informativ
19:45 Scandal
20:50 Dritare nga Rudina Xhunga
22:10 Film
23:00 Edicioni informativ

E martë, 19 janar 2016
06:55 7pa5
09:05 Nora ®
10:05 Telenovelë ®
11:15 Dritare nga Rudina Xhunga ®
13:00 Edicioni informativ
13:20 Yu-Gi-Oh
14:05 Dashuri dhe ndëshkim®
15:00 Edicioni informativ
15:30 Next
17:00 Nora
17:50 Vizioni i Pasdites
19:00 Edicioni informativ
19:45 Dashuri dhe ndëshkim
20:45 Grand Hotel 2XL
23:00 Edicioni informativ

E mërkurë, 20 janar 2016
06:55 7pa5
09:05 Nora ®
10:05 Telenovelë ®
12:00 Dokumentar
13:00 Edicioni informativ
13:20 Yu-Gi-Oh
14:05 Dashuri dhe ndëshkim®
15:00 Edicioni informativ
15:30 Next
17:00 Nora
17:50 Vizioni i Pasdites
19:00 Edicioni informativ
19:45 Dashuri dhe ndëshkim
20:50 Film
23:00 Edicioni informativ

E enjte, 21 janar 2016
06:55 7pa5
09:05 Nora ®
10:05 Telenovelë ®
12:25 Edicioni informativ
13:20 Yu-Gi-Oh
14:05 Dashuri dhe ndëshkim®
15:00 Edicioni informativ
15:30 Next
17:00 Nora
17:50 Vizioni i Pasdites
19:00 Edicioni informativ
19:45 Dashuri dhe ndëshkim
20:50 Film
23:00 Edicioni informativ

E premte, 15 janar 2016
06:55 7pa5
09:05 Nora ®
10:05 Telenovelë ®
12:00 Dokumentar
12:25 Edicioni informativ
13:20 Yu-Gi-Oh
14:05 Dashuri dhe ndëshkim®
15:00 Edicioni informativ
15:30 Next
17:00 Nora
17:50 Vizioni i Pasdites
19:00 Edicioni informativ
19:45 Dashuri dhe ndëshkim
20:30 Oktapod
22:30 Kapital
23:00 Edicioni informativ

E shtunë, 23 janar 2016
08:20 Film për fëmijë
10:00 Telenovelë ®
12:00 Al Pazar ®
15:00 Edicioni informativ
16:00 Film për fëmijë
17:50 Dancing Forum
19:00 Edicioni informativ
19:45 Lugina e ujqërve kurthi
21:00 Al Pazar
23:15 Kapital ®

E diel, 24 janar 2016
08:00 Film i animuar
09:10 Telenovelë ®
10:25 Oktapod ®
13:20 Al Pazar ®
16:30 Lugina e ujqërve kurthi ®
19:00 Edicioni informativ
20:10 Tornado me para
21:00 Lugina e ujqërve kurthi
22:00 Bypass Show
23:00 Edicioni informativ