Vizion Plus

 www.vizionplus.tv

E martë, 11 nëntor 2014
06:00    Muzike
06:30    Zgjatma Dorën
07:00    Dokumentar
07:30    Uteran telenovele indiane
08:00    Hallkit emision humoristik
08:30    Emision i mëngjesit
10:00    TOP SHOP
10:30    Muzike
11:05    Pese Plus emisioni për fëmije
11:40    Bletëza MAJA film vizatimor pj.54
12:00    Winx film vizatimor pj.18
12:30    TOP SHOP
13:00    Me fal serial turk
13:45    Bletëza Maja film vizatimor
14:00    TOP SHOP
14:45    Zgjatma dorën – emision social
15:05    Pasqyra e shëndetit emision për shëndetin
15:30    DW Dokumentar
16:00    Lajme
16:35    Të mësojmë Shqip
16:50    Sekreti serial spanjoll pj. 110
17:30    Pizzicato emision zbavitës
17:45    Uteran telenovele indiane
18:10    Me fal serial turk
19:00    Lajme
19:45    Karadai serial turk
21:00    Flaka e maleve serial turk
22:30    360 – Vasko Popetrevski
23:10    Lajme MK
23:40    Pizzicato emision zbavitës
00:00    Me fal serial turk
00:50    Karadai serial turk
01:40    360 – Vasko Popetrevski
02:15    Te gatuajmë se bashku emision gatimi
02:45    Të mësojmë shqip emision edukativ
03:15    DW Dokumentar
03:45    Lajme
04:15    DW Dokumentar
04:45    Lajme MK
05:15    Flaka e maleve serial turk

E mërkurë, 12 nëntor 2014
06:00    Muzike
06:40    BE – Fermer
07:00    Dokumentar
07:30    Uteran telenovele indiane
08:00    Hallkit emision humoristik
08:30    Emision i mëngjesit
10:00    TOP SHOP
10:30    Muzike
11:05    Pese Plus emisioni për fëmije
11:40    Legjenda për Kimën film vizatimor
12:00    Winx film vizatimor
12:30    TOP SHOP
13:00    Me fal serial turk
13:45    Legjenda për Kimën film vizatimor
14:00    TOP SHOP
14:45    Rajoni emision rajonal.
15:25    DW Dokumentar
16:00    Lajme
16:35    Alfabeti
16:50    Sekreti serial spanjoll pj. 111
17:30    Pizzicato emision zbavitës
17:45    Uteran telenovele indiane
18:10    Me fal serial turk
19:00    Lajme
19:45    Karadai serial turk
20:45    Rruga drejt…me Muhamed Zeqiri
22:00    Person of interest Personi Rëndësishëm Serial Amerikan pj. 1
23:00    Lajme MK
23:40    Pizzicato emision zbavitës
00:00    Me fal serial turk
00:50    Karadai serial turk
01:40    Rruga drejt…me Muhamed Zeqiri
02:30    Te gatuajmë se bashku emision gatimi
02:45    Të mësojmë shqip emision edukativ
03:15    DW Dokumentar
03:45    Lajme
04:15    DW Dokumentar
04:45    Lajme MK
05:15    Flaka e maleve serial turk

E enjte, 13 nëntor 2014
06:00    Muzike
06:40    In Motion – Berta
07:00    Dokumentar
07:30    Uteran telenovele indiane
08:00    Artist i javës – vendor
08:15    Artist i javës – i huaj
08:30    Emision i mëngjesit
10:00    TOP SHOP
10:30    Muzike
11:05    Pese Plus emisioni për fëmije
11:40    Bletëza MAJA film vizatimor pj.55
12:00    Winx film vizatimor pj.19
12:30    TOP SHOP
13:00    Me fal serial turk
13:45    Bletëza Maja film vizatimor
14:00    TOP SHOP
14:40    200 emision debativ
15:25    DW Dokumentar
16:00    Lajme
16:35    Të mësojmë Shqip
16:50    Sekreti serial spanjoll pj. 112
17:30    Pizzicato emision zbavitës
17:45    Uteran telenovele indiane
18:10    Me fal serial turk
19:00    Lajme
19:45    Karadai serial turk
21:00    Person of interest Personi Rëndësishëm Serial Amerikan pj. 2
22:00    Carpe Diem Live style Magazine
22:30    360 – Vasko Popetrevski
23:10    Lajme MK
23:40    Pizzicato emision zbavitës
00:00    Me fal serial turk
00:50    Karadai serial turk
01:40    360 – Vasko Popetrevski
02:15    Te gatuajmë se bashku emision gatimi
02:45    Të mësojmë shqip emision edukativ
03:15    DW Dokumentar
03:45    Lajme
04:15    DW Dokumentar
04:45    Lajme MK
05:15    Flaka e maleve serial turk

E mërkurë, 12 nëntor 2014
06:55     7pa5
08:35     Serial  ®
09:10     Pasion i rrembyer ®
10:00     Flash Informativ
10:10     Telenovele ®
12:00     Oktapod ®
13:00     Edicion Informativ
13:25     Oktapod ®
14:05     Lugina e Ujqerve Kurthi ®
15:00     Edicioni Informativ
15:35     Serial
16:00     NEXT
17:00     Vizioni i pasdites
18:10     Pasion i rrembyer
19:00     Edicioni Informativ
19:35     30 Minuta
20:10     Lugina e Ujqerve Kurthi
20:50     Karadayi
21:50     Skandali
22:30     Oktapod
00:00     Edicioni Informativ

E enjte, 13 nëntor 2014
06:55     7pa5
08:35     Serial  ®
09:10     Pasion i rrembyer ®
10:00     Flash Informativ
10:10     Telenovele ®
12:00     Oktapod ®
13:00     Edicion Informativ
13:25     Oktapod ®
14:05     Lugina e Ujqerve Kurthi ®
15:00     Edicion Informativ
15:35     Serial
16:00     NEXT
17:00     Vizioni i pasdites
18:10     Pasion i rrembyer
19:00     Edicioni Informativ
19:35     30 Minuta
20:10     Lugina e Ujqerve Kurthi
20:50     Film Premiere film
22:30     Oktapod
00:00     Edicioni Informativ

E premte, 14 nëntor 2014
06:55     7pa5
08:35     Serial  ®
09:05     Pasion i rrembyer ®
10:00     Flash Informativ
10:05     Telenovele ®
12:00     Oktapod ®
13:00     Edicion Informativ
13:25     Oktapod ®
14:00     Lugina e Ujqerve Kurthi ®
15:00     Edicion Informativ
15:35     Serial
16:00     NEXT
16:30     Vizioni i pasdites
18:10     Pasion i rrembyer
19:00     Edicioni Informativ Qëndror
19:30     30 Minuta
20:10     Lugina e Ujqerve Kurthi
21:00     Kapital
22:30     Oktapod
00:00     Edicion Informativ

E shtunë, 15 nëntor 2014
07:00     Edicion Informativ
08:05     Film per femije film
10:00     Flash Informativ
10:05     NEXT ®
11:00     Telenovele ®
12:00     Scandal – Serial amerikan
13:00     Lajmet e Dites
13:25     Film film
15:00     Edicion Informativ
16:25     Karadayi – Serial turk
18:05     Bypass Show ®
19:00     Edicioni Informativ Qëndror
19:35     Fun & Fun
20:00     Karadayi – Serial turk
21:00     Al Pazar
23:05     Kapital
00:00     Edicioni Informativ

E diel, 16 nëntor 2014
07:00     Edicion Informativ
08:00     Kirbi
10:00     Flash Informativ
10:10     Telenovele ®
12:00     Scandal – Serial amerikan
13:00     Edicion Informativ
13:20     Al Pazar
15:00     Edicion Informativ
16:10     Dokumentar
17:15     Karadayi ®
18:10     Serial  ®
19:00     Edicion Informativ
20:00     Bypass Show
21:00     Apartamenti 2XL
22:50     Dokumentar
00:00     Edicioni Informativ

 

Comments