Vizion Plus

 www.vizionplus.tv

E hënë, 26 janar 2015
06:55 7pa5
08:35 Daily Dancing ®
09:10 Pasion i rrembyer ®
10:00 Flash Informativ
10:10 Telenovele ®
12:00 Oktapod ®
13:00 Edicioni Informativ
13:25 Oktapod ®
14:05 Lugina e Ujqerve Kurthi ®
15:00 Edicioni Informativ
15:35 Daily Dancing
16:00 NEXT
17:00 Vizioni i pasdites
18:10 Pasion i rrembyer
19:00 Edicioni Informativ
19:35 30 Minuta
20:05 Lugina e Ujqerve Kurthi
20:50 Dancing with the Stars
00:00 Edicioni Informativ

E martë, 27 janar 2015
06:55 7pa5
08:35 Daily Dancing ®
09:10 Pasion i rrembyer ®
10:00 Flash Informativ
10:10 Telenovele ®
12:00 Si prodhohet – Dokumentar
13:00 Edicion Informativ
13:20 Yu-Gi-Oh
14:05 Lugina e Ujqerve Kurthi ®
15:00 Edicioni Informativ
15:35 Daily Dancing
16:00 NEXT
17:00 Dancing Forum
18:05 Pasion i rrembyer
19:00 Edicioni Informativ
19:35 30 Minuta
20:10 Lugina e Ujqerve Kurthi
20:50 Karadayi
21:50 Skandali
22:30 Oktapod
00:00 Edicioni Informativ

E mërkurë, 28 janar 2015
06:55 7pa5
08:35 Daily Dancing ®
09:10 Pasion i rrembyer ®
10:00 Flash Informativ
10:10 Telenovele ®
12:05 Oktapod ®
13:00 Edicion Informativ
13:25 Oktapod ®
14:00 Lugina e Ujqerve Kurthi ®
15:00 Edicioni Informativ
15:35 Daily Dancing
16:00 NEXT
17:00 Vizioni i pasdites Festiv
18:10 Pasion i rrembyer
19:00 Edicioni Informativ
19:35 30 Minuta
20:05 Lugina e Ujqerve Kurthi
20:55 Karadayi
21:50 Scandal
22:30 Oktapod
00:00 Edicion Informativ

E enjte, 29 janar 2015
06:55 7pa5
08:35 Daily Dancing ®
09:10 Pasion i rrembyer ®
10:00 Flash Informativ
10:10 Telenovele ®
12:00 Oktapod ®
13:00 Edicion Informativ
13:25 Oktapod ®
14:00 Lugina e Ujqerve Kurthi ®
15:00 Edicion Informativ
15:35 Daily Dancing ®
16:00 NEXT
17:00 Vizioni i pasdites
18:10 Pasion i rrembyer
19:00 Edicioni Informativ
19:35 30 Minuta
20:00 Loto 6nga39
20:10 Lugina e Ujqerve Kurthi
21:00 Film film
22:30 Oktapod
00:00 Edicion Informativ

E premte, 30 janar 2015
06:55 7pa5
08:35 Daily Dancing ®
09:10 Pasion i rrembyer ®
10:00 Flash Informativ
10:05 Telenovele ®
12:00 Oktapod ®
13:00 Edicion Informativ
13:25 Oktapod ®
14:00 Lugina e Ujqerve Kurthi ®
15:00 Edicion Informativ
15:35 Daily Dancing
16:00 NEXT
16:30 Vizioni i pasdites
18:10 Pasion i rrembyer
19:00 Edicioni Informativ Qëndror
19:30 30 Minuta
20:10 Lugina e Ujqerve Kurthi
21:00 Kapital
22:30 Oktapod
00:00 Edicion Informativ

E shtunë, 31 janar 2015
07:00 Edicion Informativ
08:05 Daily Dancing ®
08:35 Film per femije film
09:05 NEXT ®
10:00 Flash Informativ
10:35 Scandal – Serial amerikan
11:30 Dancing with the Stars ®
13:00 Lajmet e Dites
13:25 Dancing with the Stars ®
15:00 Edicion Informativ
15:30 Daily Dancing
16:15 Karadayi – Serial turk
18:05 Bypass Show ®
19:00 Edicioni Informativ Qëndror
19:35 Speciale 30 Minuta
20:00 Karadayi – Serial turk
21:00 Al Pazar – Best of
23:05 Kapital
00:00 Edicioni Informativ

E diel, 1 shkurt 2015
07:00 Edicion Informativ
08:00 Kirbi
10:00 Flash Informativ
10:10 Telenovele ®
12:00 Scandal – Serial amerikan
13:00 Edicion Informativ
13:20 Al Pazar – Best of
15:00 Edicion Informativ
16:50 Karadayi ®
17:45 Dancing Forum ®
19:00 Edicion Informativ
20:00 Bypass Show
21:00 Film film
23:10 Dokumentar
00:00 Edicioni Informativ