TV Klan

TV Klan

www.tvklan.al

E hënë, 30 mars 2015
06:59 ALDO MORNING SHOW emision LIVE
09:00 LAJME
09:10 ALDO MORNING SHOW emision LIVE
10:10 BIDAI serial R, ep.244
11:20 SHTEPIAKE TE DESHPERUARA serial, ep.39/1
12:00 LAJME
12:15 SHTEPIAKE TE DESHPERUARA serial, ep.39/2
13:00 LEGJENDA E MODERATORIT RON BURGUNDY film
14:45 DIAMANTE DHE DASHURI serial R, ep.45
15:30 LAJME & MOTI
16:05 HANA MONTANA sit-com premiere, ep.82+83
17:10 BIDAI serial premiere, ep.245
18:15 TAKIMI I PASDITES emision LIVE
19:30 LAJME & MOTI
20:00 X FACTOR ALBANIA 4 nata 6 LIVE
22:00 LAJME SHKURT
22:15 OPINION emision LIVE
00:05 LAJME & MOTI

E martë, 31 mars 2015
06:59 ALDO MORNING SHOW emision LIVE
09:00 LAJME
09:10 ALDO MORNING SHOW emision LIVE
10:10 BIDAI serial R, ep.245
11:20 SHTEPIAKE TE DESHPERUARA serial, ep.40/1
12:00 LAJME
12:15 OPINION emision R
14:40 DIAMANTE DHE DASHURI serial R, ep.46
15:30 LAJME & MOTI
16:05 HANA MONTANA sit-com premiere, ep.84+85
17:10 BIDAI serial premiere, ep.246
18:15 TAKIMI I PASDITES emision LIVE
19:30 LAJME & MOTI
20:05 SHTEPIAKE TE DESHPERUARA serial premiere, ep.40/2
21:00 SHTEPIAKE TE DESHPERUARA serial premiere, ep.41/1
22:00 LAJME SHKURT
22:15 OPINION emision LIVE
00:05 LAJME & MOTI

E mërkurë, 1 prill 2015
06:59 ALDO MORNING SHOW emision LIVE
09:00 LAJME
09:10 ALDO MORNING SHOW emision LIVE
10:10 BIDAI serial R, ep.246
11:20 SHTEPIAKE TE DESHPERUARA serial, ep.41/1
12:00 LAJME
12:15 OPINION emision R
14:40 DIAMANTE DHE DASHURI serial R, ep.47
15:30 LAJME & MOTI
16:05 HANA MONTANA sit-com premiere, ep.86+87
17:10 BIDAI serial premiere, ep.247
18:15 TAKIMI I PASDITES emision LIVE
19:30 LAJME & MOTI
20:05 SHTEPIAKE TE DESHPERUARA serial premiere, ep.41/2
21:00 SHTEPIAKE TE DESHPERUARA serial premiere, ep.42/1
22:00 LAJME SHKURT
22:15 OPINION emision LIVE
00:05 LAJME & MOTI

E enjte, 2 prill 2015
06:59 ALDO MORNING SHOW emision LIVE
09:00 LAJME
09:10 ALDO MORNING SHOW emision LIVE
10:10 BIDAI serial R, ep.247
11:20 SHTEPIAKE TE DESHPERUARA serial, ep.42/1
12:00 LAJME
12:15 OPINION emision R
14:40 DIAMANTE DHE DASHURI serial R, ep.48
15:30 LAJME & MOTI
16:05 HANA MONTANA sit-com premiere, ep.88+89
17:10 BIDAI serial premiere, ep.248
18:15 TAKIMI I PASDITES emision LIVE
19:30 LAJME & MOTI
20:05 SHTEPIAKE TE DESHPERUARA serial premiere, ep.42/2
21:00 OPINION emision LIVE
23:00 LAJME & MOTI
23:35 SHTEPIAKE TE DESHPERUARA serial, ep.42/2
00:30 SEKSI DHE QYTETI serial, ep.33+34

E premte, 3 prill 2015
06:59 ALDO MORNING SHOW emision LIVE
09:00 LAJME
09:10 ALDO MORNING SHOW emision LIVE
10:10 BIDAI serial R, ep.248
11:20 SHTEPIAKE TE DESHPERUARA serial, ep.42/2
12:00 LAJME
12:15 OPINION emision R
14:40 DIAMANTE DHE DASHURI serial R, ep.49
15:30 LAJME & MOTI
16:05 HANA MONTANA sit-com premiere, ep.90+91
17:10 BIDAI serial premiere, ep.249
18:15 TAKIMI I PASDITES emision LIVE
19:30 LAJME & MOTI
20:05 SHTEPIAKE TE DESHPERUARA serial premiere, ep.43/1
21:00 ZONE E LIRE emision LIVE
23:00 LAJME
23:10 ZONE E LIRE emision LIVE

E shtunë, 4 prill 2015
06:00 TAKIMI I PASDITES emision R
07:20 BIDAI serial R, ep.245
08:05 BIDAI serial R, ep.246
09:00 LAJME
09:10 BIDAI serial R, ep.247
10:10 SHTEPIAKE TE DESHPERUARA serial, ep.43/1
11:00 ZONE E LIRE emision R
12:00 LAJME
12:15 ZONE E LIRE emision R
15:30 LAJME & MOTI
16:05 HANA MONTANA sit-com premiere, ep.82+83
17:00 X FACTOR ALBANIA 4 nata 6 R
19:00 SUPERLIBRI serial I animuar, ep.9
19:30 LAJME & MOTI
20:05 JO VETEM MODE emision LIVE
21:00 DIAMANTE DHE DASHURI serial premiere, ep.51+52
23:00 LAJME & MOTI
23:35 MATRIOSHKI serial, ep.13+14

E diel, 5 prill 2015
07:10 TAKIMI I PASDITES emision R
08:00 BIDAI serial R, ep.248
09:10 BIDAI serial R, ep.249
10:00 SUPERLIBRI serial I animuar, ep.9
10:30 SHTEPIAKE TE DESHPERUARA serial, ep.41
12:00 LAJME
12:15 JO VETEM MODE emision R
13:30 E DIELA SHQIPTARE talk-show LIVE
15:30 LAJME & MOTI
16:05 E DIELA SHQIPTARE talk-show LIVE
19:30 LAJME & MOTI
20:10 DIAMANTE DHE DASHURI serial premiere, ep.53
21:00 DIAMANTE DHE DASHURI serial premiere, ep.54
22:00 DIAMANTE DHE DASHURI serial premiere, ep.55
23:00 LAJME & MOTI
23:35 JO VETEM MODE emision R
00:30 SEKSI DHE QYTETI serial, ep.39+40