TV Klan

TV Klan

www.tvklan.al

E martë, 11 nëntor 2014
05:30    GJENIU I VOGEL backstage R
06:00    TAKIMI I PASDITES emision R
06:59    ALDO MORNING SHOW emision LIVE
09:00    LAJME
09:10    ALDO MORNING SHOW emision LIVE
10:10    BIDAI serial R, ep.81+82
11:05    FUNDI serial R, ep.19/2
12:00    LAJME
12:15    FUNDI serial R, ep.20/1
13:10    OPINION emision R
15:30    LAJME & MOTI
16:05    GJENIU I VOGEL backstage
16:35    DANCE WITH ME backstage
17:15    BIDAI serial premiere, ep.83+84
18:15    TAKIMI I PASDITES emision LIVE
19:30    LAJME & MOTI
20:05    FUNDI serial premiere, ep.20/2
21:00    FUNDI serial premiere, ep.21/1
22:00    LAJME SHKURT
22:15    OPINION emision LIVE
00:05    LAJME & MOTI
00:30    FUNDI serial R, ep.20/2 + 21/1
02:00    LIGJ DHE RREGULL serial, ep.53
03:00    OPINION emision R

E mërkurë, 12 nëntor 2014
05:00    GJENIU I VOGEL backstage R
05:30    DANCE WITH ME backstage R
06:00    TAKIMI I PASDITES emision R
06:59    ALDO MORNING SHOW emision LIVE
09:00    LAJME
09:10    ALDO MORNING SHOW emision LIVE
10:10    BIDAI serial R, ep.83+84
11:05    FUNDI serial R, ep.20/2
12:00    LAJME
12:15    FUNDI serial R, ep.21/1
13:10    OPINION emision R
15:30    LAJME & MOTI
16:05    GJENIU I VOGEL backstage
16:35    DANCE WITH ME backstage
17:15    BIDAI serial premiere, ep.85+86
18:15    TAKIMI I PASDITES emision LIVE
19:30    LAJME & MOTI
20:05    FUNDI serial premiere, ep.21/2
21:00    FUNDI serial premiere, ep.22/1
22:00    LAJME SHKURT
22:15    OPINION emision LIVE
00:05    LAJME & MOTI
00:30    FUNDI serial R, ep.21/2 + 22/1
02:00    LIGJ DHE RREGULL serial, ep.54
03:00    OPINION emision R

E enjte, 13 nëntor 2014
05:00    GJENIU I VOGEL backstage R
05:30    DANCE WITH ME backstage R
06:00    TAKIMI I PASDITES emision R
06:59    ALDO MORNING SHOW emision LIVE
09:00    LAJME
09:10    ALDO MORNING SHOW emision LIVE
10:10    BIDAI serial R, ep.85+86
11:05    FUNDI serial R, ep.21/2
12:00    LAJME
12:15    FUNDI serial R, ep.22/1
13:10    OPINION emision R
15:30    LAJME & MOTI
16:05    GJENIU I VOGEL backstage
16:35    DANCE WITH ME backstage
17:15    BIDAI serial premiere, ep.87+88
18:15    TAKIMI I PASDITES emision LIVE
19:30    LAJME & MOTI
20:05    LOTO 6 NGA 39 shorteu LIVE
20:10    FUNDI serial premiere, ep.22/2
21:00    OPINION emision LIVE
23:00    LAJME & MOTI
23:35    FUNDI serial R, ep.22/2
00:30    LIGJ DHE RREGULL serial, ep.55
01:30    MATILDA film
03:00    OPINION emision R

E premte, 14 nëntor 2014
06:00    TAKIMI I PASDITES emision R
06:59    ALDO MORNING SHOW emision LIVE
09:00    LAJME
09:10    ALDO MORNING SHOW emision LIVE
10:10    BIDAI serial R, ep.87+88
11:05    GJENIU I VOGEL backstage R
11:30    DANCE WITH ME backstage R
12:00    LAJME
12:15    FUNDI serial R, ep.22/2
13:10    OPINION emision R
15:30    LAJME & MOTI
16:05    GJENIU I VOGEL backstage
16:35    DANCE WITH ME backstage
17:15    BIDAI serial premiere, ep.89+90
18:15    TAKIMI I PASDITES emision LIVE
19:30    LAJME & MOTI
20:05    FUNDI serial premiere, ep.23/1
21:00    ZONE E LIRE emision LIVE
23:00    LAJME
23:10    ZONE E LIRE emision LIVE
01:35    FUNDI serial R, ep.23/1
02:15    GRUAJA E MIRE serial, ep.110
03:00    AUGUSTI film, pj.1
03:30    AUGUSTI  film, pj.2

E shtunë, 15 nëntor 2014
05:00    GJENIU I VOGEL backstage R
05:30    DANCE WITH ME backstage R
06:00    TAKIMI I PASDITES emision R
07:20    BIDAI serial R, ep.81+82
08:05    BIDAI serial R, ep.83+84
09:00    LAJME
09:10    BIDAI serial R, ep.85+86
10:10    FUNDI serial R, ep.23/1
11:00    ZONE E LIRE emision R
12:00    LAJME
12:15    ZONE E LIRE emision R
15:30    LAJME & MOTI
16:05    GRUAJA E MIRE serial R, ep.110
17:00    DANCE WITH ME talent show nata 7 R
18:00    DANCE WITH ME talent show R
19:00    JETA SIPAS XHIMIT sit-com, ep.138
19:30    LAJME & MOTI
20:05    JO VETEM MODE emision LIVE
21:00    GJENIU I VOGEL 6 nata 5 LIVE
23:00    LAJME & MOTI
23:35    FUNDI serial R, ep.21+22
02:30    DR.HOUSE serial, ep.7/7
03:15    NUK ESHTE NJE VEND PER PLEQ film

E diel, 16 nëntor 2014
06:00    MERI DHE TIMI film
07:45    BIDAI serial R, ep.87+88
08:30    BIDAI serial R, ep.89+90
09:15    GJENIU I VOGEL 6, nata 5 R
12:00    LAJME
12:15    JO VETEM MODE emision R
13:30    E DIELA SHQIPTARE talk-show LIVE
15:30    LAJME & MOTI
16:05    E DIELA SHQIPTARE talk-show LIVE
19:30    LAJME & MOTI
20:05    LOTO 6 NGA 39 shorteu LIVE
20:20    KURT SEYIT serial premiere, ep.25
21:20    KURT SEYIT serial premiere, ep.26
22:15    KURT SEYIT serial premiere, ep.27
23:00    LAJME & MOTI
23:35    JO VETEM MODE emision R
00:30    DR.HOUSE serial, ep.7/8
01:15    KURT SEYIT serial R, ep.25-27
04:00    ISHULLI QEPEN film
05:30    TRIUMFI I MENGJESIT film