TV Klan

TV Klan

www.tvklan.al

E hënë, 27 prill 2015
06:59 ALDO MORNING SHOW emision LIVE
09:00 LAJME
09:10 ALDO MORNING SHOW emision LIVE
10:10 BIDAI serial R, ep.275+276
11:20 SHTEPIAKE TE DESHPERUARA serial, ep.48/2
12:00 LAJME
12:15 SHTEPIAKE TE DESHPERUARA serial, ep.49/1
13:00 TRIUMFI I MENGJESIT film
14:45 DIAMANTE DHE DASHURI serial R, ep.65
15:30 LAJME & MOTI
16:05 HANA MONTANA sit-com premiere, ep.81+82
17:10 BIDAI serial premiere, ep.277+278
18:15 TAKIMI I PASDITES emision LIVE
19:30 LAJME & MOTI
20:00 X FACTOR ALBANIA 4 nata 10 LIVE
22:00 LAJME SHKURT
22:15 OPINION emision LIVE
00:05 LAJME & MOTI

E martë, 28 prill 2015
06:59 ALDO MORNING SHOW emision LIVE
09:00 LAJME
09:10 ALDO MORNING SHOW emision LIVE
10:10 BIDAI serial R, ep.277+278
11:20 SHTEPIAKE TE DESHPERUARA serial, ep.49/2
12:00 LAJME
12:15 OPINION emision R
14:40 DIAMANTE DHE DASHURI serial R, ep.66
15:30 LAJME & MOTI
16:05 HANA MONTANA sit-com premiere, ep.83+84
17:10 BIDAI serial premiere, ep.279+280
18:15 TAKIMI I PASDITES emision LIVE
19:30 LAJME & MOTI
20:05 SHTEPIAKE TE DESHPERUARA serial premiere, ep.49/3
21:00 SHTEPIAKE TE DESHPERUARA serial premiere, ep.50/1
22:00 LAJME SHKURT
22:15 OPINION emision LIVE
00:05 LAJME & MOTI

E mërkurë, 29 prill 2015
06:59 ALDO MORNING SHOW emision LIVE
09:00 LAJME
09:10 ALDO MORNING SHOW emision LIVE
10:10 BIDAI serial R, ep.279+280
11:20 SHTEPIAKE TE DESHPERUARA serial, ep.50/1
12:00 LAJME
12:15 OPINION emision R
14:40 DIAMANTE DHE DASHURI serial R, ep.67
15:30 LAJME & MOTI
16:05 HANA MONTANA sit-com premiere, ep.85+86
17:10 BIDAI serial premiere, ep.281+282
18:15 TAKIMI I PASDITES emision LIVE
19:30 LAJME & MOTI
20:05 SHTEPIAKE TE DESHPERUARA serial premiere, ep.50/2
21:00 SHTEPIAKE TE DESHPERUARA serial premiere, ep.51/1
22:00 LAJME SHKURT
22:15 OPINION emision LIVE
00:05 LAJME & MOTI

E enjte, 30 prill 2015
06:59 ALDO MORNING SHOW emision LIVE
09:00 LAJME
09:10 ALDO MORNING SHOW emision LIVE
10:10 BIDAI serial R, ep.281+282
11:20 SHTEPIAKE TE DESHPERUARA serial, ep.51/1
12:00 LAJME
12:15 OPINION emision R
14:40 DIAMANTE DHE DASHURI serial R, ep.68
15:30 LAJME & MOTI
16:05 HANA MONTANA sit-com premiere, ep.87+88
17:10 BIDAI serial premiere, ep.283+284
18:15 TAKIMI I PASDITES emision LIVE
19:30 LAJME & MOTI
20:05 SHTEPIAKE TE DESHPERUARA serial premiere, ep.51/2
21:00 OPINION emision LIVE
23:00 LAJME & MOTI
23:35 SHTEPIAKE TE DESHPERUARA serial, ep.51/2
00:30 SEKSI DHE QYTETI serial, ep.89+90

E premte, 1 maj 2015
06:59 ALDO MORNING SHOW emision LIVE
09:00 LAJME
09:10 ALDO MORNING SHOW emision LIVE
10:10 BIDAI serial R, ep.283+284
11:20 SHTEPIAKE TE DESHPERUARA serial, ep.51/2
12:00 LAJME
12:15 OPINION emision R
14:40 DIAMANTE DHE DASHURI serial R, ep.69
15:30 LAJME & MOTI
16:05 HANA MONTANA sit-com premiere, ep.89+90
17:10 BIDAI serial premiere, ep.285+286
18:15 TAKIMI I PASDITES emision LIVE
19:30 LAJME & MOTI
20:05 SHTEPIAKE TE DESHPERUARA serial premiere, ep.52/1
21:00 ZONE E LIRE emision LIVE
23:00 LAJME
23:10 ZONE E LIRE emision LIVE

E shtunë, 2 maj 2015
07:20 BIDAI serial R, ep.277+278
08:05 BIDAI serial R, ep.279+280
09:00 LAJME
09:10 BIDAI serial R, ep.281+282
10:10 SHTEPIAKE TE DESHPERUARA serial, ep.52/1
11:00 ZONE E LIRE emision R
12:00 LAJME
12:15 ZONE E LIRE emision R
15:30 LAJME & MOTI
16:05 HANA MONTANA sit-com premiere, ep.91+92
17:00 X FACTOR ALBANIA 4 nata 10 R
19:00 SUPERLIBRI serial I animuar, ep.13
19:30 LAJME & MOTI
20:05 JO VETEM MODE emision LIVE
21:00 DIAMANTE DHE DASHURI serial premiere, ep.70+71
23:00 LAJME & MOTI
23:35 CALIFORNICATION serial, ep.4/1 + 4/2

E diel, 3 maj 2015
06:00 HANA MONTANA sit-com R, ep.87+88
07:10 TAKIMI I PASDITES emision R
08:10 BIDAI serial R, ep.283+284
09:00 BIDAI serial R, ep.285+286
10:00 SUPERLIBRI serial I animuar, ep.13
10:30 SHTEPIAKE TE DESHPERUARA serial, ep.50
12:00 LAJME
12:15 JO VETEM MODE emision R
13:30 E DIELA SHQIPTARE talk-show LIVE
15:30 LAJME & MOTI
16:05 E DIELA SHQIPTARE talk-show LIVE
19:30 LAJME & MOTI
20:10 DIAMANTE DHE DASHURI serial premiere, ep.72
21:00 DIAMANTE DHE DASHURI serial premiere, ep.73
22:00 DIAMANTE DHE DASHURI serial premiere, ep.74
23:00 LAJME & MOTI
23:35 JO VETEM MODE emision R
00:30 SEKSI DHE QYTETI serial, ep.93+94