TV Klan

TV Klan

E hënë, 18 janar 2016
06:59 ALDO MORNING SHOW emision LIVE
09:00 LAJME
09:10 ALDO MORNING SHOW emision LIVE
10:05 BIDAI serial R, ep.609+610
11:10 DUAJE JETEN telenovele R, ep.80
12:00 LAJME
12:15 ERTUGRUL serial R, ep.67
13:00 LUFTA NXITESET E TIFOZEVE film
14:30 FATE TE KRYQEZUARA serial R, ep.21
15:30 LAJME & MOTI
16:05 DUAJE JETEN telenovele premiere, ep.81
17:05 SUPERLIBRI serial, ep.16
17:35 SEX DASHURI DHE SEKRETE serial, ep.7
18:20 BIDAI serial premiere, ep.611+612
19:30 LAJME & MOTI
20:05 STOP emision LIVE
20:55 ERTUGRUL serial premiere, ep.68+69/1
22:00 LAJME FLASH
22:15 OPINION emision LIVE
00:30 LAJME & MOTI

E martë, 19 janar 2016
06:59 ALDO MORNING SHOW emision LIVE
09:00 LAJME
09:10 ALDO MORNING SHOW emision LIVE
10:05 BIDAI serial R, ep.611+612
11:10 DUAJE JETEN telenovele R, ep.81
12:00 LAJME
12:15 OPINION emision R
14:30 FATE TE KRYQEZUARA serial R, ep.22
15:30 LAJME & MOTI
16:05 DUAJE JETEN telenovele premiere, ep.82
17:05 SUPERLIBRI serial, ep.17
17:35 SEX DASHURI DHE SEKRETE serial, ep.8
18:20 BIDAI serial premiere, ep.613+614
19:30 LAJME & MOTI
20:05 STOP emision LIVE
20:55 ERTUGRUL serial premiere, ep.69/2+70
22:00 LAJME FLASH
22:15 OPINION emision LIVE
00:30 LAJME & MOTI

E mërkurë, 20 janar 2016
06:59 ALDO MORNING SHOW emision LIVE
09:00 LAJME
09:10 ALDO MORNING SHOW emision LIVE
10:05 BIDAI serial R, ep.613+614
11:10 DUAJE JETEN telenovele R, ep.82
12:00 LAJME
12:15 OPINION emision R
14:30 FATE TE KRYQEZUARA serial R, ep.23
15:30 LAJME & MOTI
16:05 DUAJE JETEN telenovele premiere, ep.83
17:05 SUPERLIBRI serial, ep.18
17:35 SOUTH BEACH serial, ep.1
18:20 BIDAI serial premiere, ep.615+616
19:30 LAJME & MOTI
20:05 STOP emision LIVE
20:55 ERTUGRUL serial premiere, ep.71+72/1
22:00 LAJME FLASH
22:15 OPINION emision LIVE
00:30 LAJME & MOTI

E enjte, 21 janar 2016
06:59 ALDO MORNING SHOW emision LIVE
09:00 LAJME
09:10 ALDO MORNING SHOW emision LIVE
10:05 BIDAI serial R, ep.615+616
11:10 DUAJE JETEN telenovele R, ep.83
12:00 LAJME
12:15 OPINION emision R
14:30 FATE TE KRYQEZUARA serial R, ep.24
15:30 LAJME & MOTI
16:05 DUAJE JETEN telenovele premiere, ep.84
17:05 SUPERLIBRI serial, ep.19
17:35 SOUTH BEACH serial, ep.2
18:20 BIDAI serial premiere, ep.617+618
19:30 LAJME & MOTI
20:05 STOP emision LIVE
21:00 OPINION emision LIVE
23:00 LAJME & MOTI
23:35 STOP emision R
00:15 LIGJ DHE RREGULL serial, ep.81

E premte, 22 janar 2016
06:59 ALDO MORNING SHOW emision LIVE
09:00 LAJME
09:10 ALDO MORNING SHOW emision LIVE
10:05 BIDAI serial R, ep.617+618
11:10 DUAJE JETEN telenovele R, ep.84
12:00 LAJME
12:15 OPINION emision R
14:30 FATE TE KRYQEZUARA serial R, ep.25
15:30 LAJME & MOTI
16:05 DUAJE JETEN telenovele premiere, ep.85
17:05 SUPERLIBRI serial, ep.20
17:35 SOUTH BEACH serial, ep.3
18:20 BIDAI serial premiere, ep.619+620
19:30 LAJME & MOTI
20:05 STOP emision LIVE
21:00 ZONE E LIRE emision LIVE
23:00 LAJME & MOTI
23:10 ZONE E LIRE emision LIVE

E shtunë, 23 janar 2016
07:00 SUPERLIBRI serial, ep.18+19
07:45 BIDAI serial R, ep.610+611+612
09:00 LAJME
09:10 BIDAI serial R, ep.613+614
10:00 DUAJE JETEN telenovele R, ep.85
11:00 ZONE E LIRE emision R
12:00 LAJME
12:15 ZONE E LIRE emision R
15:30 LAJME & MOTI
16:05 EKPRESS ROZE emision LIVE
17:10 ERTUGRUL serial R, ep.68
18:05 KA NJE MESAZH PER TY reality R
19:30 LAJME & MOTI
20:05 JO VETEM MODE emision LIVE
21:00 FATE TE KRYQEZUARA serial premiere, ep.26+27
23:00 LAJME & MOTI
23:35 HAJVANI 2 film

E diel, 24 janar 2016
07:10 BIDAI serial R, ep.615+616+617+618+619
09:35 ERTUGRUL serial, ep.69+70
11:05 EKPRESS ROZE emision R
12:00 LAJME
12:15 JO VETEM MODE emision R
13:30 E DIELA SHQIPTARE talk show LIVE
15:30 LAJME & MOTI
16:05 E DIELA SHQIPTARE talk show LIVE
19:30 LAJME & MOTI
20:10 FATE TE KRYQEZUARA serial premiere, ep.28
21:00 FATE TE KRYQEZUARA serial premiere, ep.29
22:00 FATE TE KRYQEZUARA serial premiere, ep.30
23:00 LAJME & MOTI
23:35 BERTHAMA E TOKES film