Top Channel

 www.top-channel.tv

E hënë, 20 korrik 2015
07:00 “Wake Up”
09:00 Lajme e Moti
09:17 Horoskopi
09:27 Newsroom R
09:53 “Pop Channel”
10:30 “Summer Fest 2015 – Pogradec”
12:00 Lajme e Moti
12:27 Serial “Pa Identitet” R
14:00 SELECT
15:00 Lajme e Moti
15:35 Tour de France 2015
17:40 Lajme e Moti
17:55 TF “100 vitrinat”
18:22 “Pasdite ne Top Channel”
19:30 Lajme e Moti
20:15 Serial “Velvet”
21:00 “Shqip”
22:30 Lajme e Moti
23:00 Serial “Vejusha e Zeze”
01:00 Lajme e Moti

E martë, 21 korrik 2015
07:00 “Wake Up”
09:00 Lajme e Moti
09:17 Horoskopi
09:30 Serial “Pa Kufij” R
10:30 Serial “Velvet” R
11:25 TF “100 vitrinat” R
12:00 Lajme e Moti
12:30 “Shqip” R
14:00 SELECT
15:00 Lajme e Moti
15:35 Film “Fati I Emrit”
17:35 Lajme e Moti
17:52 TF “100 vitrinat”
18:18 “Pasdite ne Top Channel”
19:30 Lajme e Moti
20:05 Serial “Velvet”
20:50 Serial “Boardwalk Empire 3”
22:30 Lajme e Moti
23:00 Serial “Vejusha e Zeze”
01:00 Lajme e Moti

E mërkurë, 22 korrik 2015
07:00 “Wake Up”
09:00 Lajme e Moti
09:17 Horoskopi
09:30 Serial “Pa Kufij” R
10:30 Serial “Velvet” R
11:25 TF “100 vitrinat” R
12:00 Lajme e Moti
12:25 Serial “Boardwalk Empire 3” R
14:07 SELECT
15:00 Lajme e Moti
15:35 Tour de France 2015
17:30 Lajme e Moti
17:45 TF “100 vitrinat”
18:18 “Pasdite ne Top Channel”
19:30 Lajme e Moti
20:05 Serial “Velvet”
20:50 Serial “Tre trendafilet e Eves”
22:30 Lajme e Moti
23:00 Serial “Vejusha e Zeze”
01:00 Lajme e Moti

E enjte, 23 korrik 2015
07:00 “Wake Up”
09:00 Lajme e Moti
09:17 Horoskopi
09:30 Serial “Mikeshat 3” R
10:30 Serial “Velvet” R
11:25 TF “100 vitrinat” R
12:00 Lajme e Moti
12:25 Serial “Tre trendafilet e Eves” R
14:07 SELECT
15:00 Lajme e Moti
15:35 Tour de France 2015
17:40 Lajme e Moti
17:55 TF “100 vitrinat”
18:22 “Pasdite ne Top Channel”
19:30 Lajme e Moti
20:13 Serial “Velvet”
21:00 “Top Story”
22:30 Lajme e Moti
23:00 Serial “Vejusha e Zeze”
01:00 Lajme e Moti

E premte, 24 korrik 2015
07:00 “Wake Up”
09:00 Lajme e Moti
09:17 Horoskopi
09:30 Serial “Mikeshat 3” R
10:30 Serial “Velvet” R
11:25 TF “100 vitrinat” R
12:00 Lajme e Moti
12:25 “Top Story” R
14:07 SELECT
15:00 Lajme e Moti
15:35 Tour de France 2015
18:08 TF “100 vitrinat”
18:35 “Pasdite ne Top Channel”
19:30 Lajme e Moti
20:13 Serial “Velvet”
21:00 Top Show Magazine
00:35 Serial “Skuadra Antimafia 4”