RTV21

 RTV 21

www.rtv21.tv

E ENJTE- 12.03.2015

7:00/1:00 FLASH
7:05/1:05 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit
8:00/2:00 FLASH
8:05/2:05 “PER DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit
9:00/3:00 FLASH
9:05/3:05 SMART SHOP
9:15/3:15“E GUXIMSHMJA” – Serial
10:00/4:00 FLASH
10:05/4:05 SMART SHOP
10:20/4:20 “GARFIELD AND FRIENDS” – serial vizatimor
11:00/5:00 FLASH
11:05/5:05 PALETA MUZIKORE
11:30/5:30 “TOP HOP HITI” – emision për fëmijë
12:00/6:00 FLASH
12:05/6:05 “ÇKA KA ME HONGËR”- emision
12:20/6:20 BLLOK MUZIKOR
12:30/6:30 “KARADAYI”-serial
13:00/7:00 FLASH
13:05/7:05 “KARADAYI”-vazhdim
14:00/8:00 FLASH
14:05/8:05 MUZIKË POPULLORE
14:30/8:30 MUZIKË ZBAVITËSE
15:00/9:00 FLASH
15:05/9:05“E GUXIMSHMJA” – Serial
16:00/10:00 FLASH
16:05/10:05 “BON BON”
17:30/11:30 “PAPIRUS”-emision kushtuar librit
17:45/11:45 “ÇKA KA ME HONGËR”- emision
18:00/12:00 VOA
18:30/12:30 21 LIVE NEWS
19:35/13:35 “ANIMAL ANTIC” – dokumentar për fëmijë
20:00/14:00 “KARADAYI”-serial
21:30/15:30 “CLICK”-emision debatues
23:00/17:00 “21 MINUTA”
23:30/17:30“E GUXIMSHMJA”-serial
0:00/18:00 FLASH
0:05/18:05“E GUXIMSHMJA” –vazhdim
00:30/18:30”FILM ARTISTIK”
2:00/20:00 FLASH
2:05/20:05 ”FILM ARTISTIK”
3:30/21:30 MUZIKË
4:00/22:00 “BON BON”
5:30/23:30 PALETA MUZIKORE
6:00/0:00 VOA
6:30/0:30 MUZIKË POPULLORE
7:00/1:00 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit

E PREMTE -13.03.2015
7:00/1:00 FLASH
7:05/1:05 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit
8:00/2:00 FLASH
8:05/2:05 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit
9:00/3:00 FLASH
9:05/3:05 SMART SHOP
9:15/3:15“E GUXIMSHMJA” – Serial
10:00/4:00 FLASH
10:05/4:05 SMART SHOP
10:35/4:35 “GARFIELD AND FRIENDS” – Serial vizatimor
11:00/5:00 FLASH
11:05/5:05 PALETA MUZIKORE
11:30/5:30 “TOP HOP HITI” – Emision për fëmijë
12:00/6:00 FLASH
12:05/6:05 “ÇKA KA ME HONGËR”-emision
12:10/6:10 PALETA MUZIKORE
12:30/6:30 “KARADAYI”-serial
13:00/7:00 FLASH
13:05/7:05 “KARADAYI”-vazhdim
13:50/7:50 SMART SHOP
14:00/8:00 FLASH
14:05/8:05 MUZIKË POPULLORE
14:30/8:30 MUZIKË ZBAVITËSE
15:00/9:00 FLASH
15:05/9:05“E GUXIMSHMJA” – Serial
16:00/10:00 FLASH
16:05/10:05“BON BON”
17:45/11:45 “ÇKA KA ME HONGËR”-emision
18:00/12:00 VOA
18:30/12:30 21 LIVE NEWS
19:35/13:35 “ANIMAL ANTIC” – dokumentar për fëmijë
20:00/14:00 “KARADAYI”-serial
21:30/15:30 “ARGUMENT PLUS”-emision
22:30/16:30 “STANDARDI YNË”-emision social
23:00/17:00 “21 MINUTA”
23:30/17:30 “E GUXIMSHMJA”-serial
0:00/18:00 FLASH
0:05/18:05 “E GUXIMSHMJA” –vazhdim
00:30/18:30 FILM ARTISTIK
2:00/20:00 FLASH
2:05/20:05 FILM ARTISTIK
4:00/22:00“BON BON”
5:30/23:30 PALETA MUZIKORE
6:00/0:00 VOA
6:30/0:30 MUZIKË POPULLORE
7:00/1:00 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit

E SHTUNË – 14.03.2015
7:00/1:00FLASH
7:05/1:05 “PËR DITE TE MBARË” – Programi i mëngjesit
8:00/2:00 FLASH
8:05/2:05 “PER DITË TE MBARË” – Programi i mëngjesit
9:00/3:00 FLASH
9:05/3:05 SMART SHOP
9:15/3:15 PALETA MUZIKORE
10:00/4:00 FLASH
10:05/4:05 SMART SHOP
10:20/4:20 “GARFIELD AND FRIENDS” – Serial vizatimor
10:40/4:40 “TOP 10”
11:00/5:00 FLASH
11:05/5:05 “STANDARDI YNË”
11:30/5:30 “KRYEQYTETI”-reportazh
12:00/6:00 FLASH
12:05/6:05“FAMA”
12:15/6:15 MUZIKË
12:35/6:35“SPAGHETTI FAMILY” – serial vizatimor
12:55/6:55 SMART SHOP
13:00/7:00 FLASH
13:25/7:25 “KARADAYI”-serial
14:00/8:00 FLASH
14:05/8:05 “KARADAYI”-vazhdim
14:50/8:50 SMART SHOP
15:00/9:00 FLASH
15:05/9:05 “PALETA MUZIKORE”
16:00/10:00 FLASH
16:05/10:05 SMART SHOP
16:10/10:10 “RANDEZ VOUS” – Kronika nga vendi dhe bota, mysafirë në studio
17:55/11:55 TOP SHOP
18:00/12:00 VOA
18:30/12:30 21 LIVE NEWS
19:25/13:25 SPORTI
19:30/13:30 “35 mm”-emision për kinematografinë
20:00/14:00 “FILM ARTISTIK”
22:00/16:00 “21 MINUTA”
22:40/16:40 “ODEON” –emision zbavitës
00:40/18:40 “FILM ARTISTIK”
2:00/20:00 FLASH
2:05/20:05 “FILM ARTISTIK”
4:00/22:00“RANDEZ VOUS” – Kronika nga vendi dhe bota,
mysafirë në studio
5:40/23:40 PALETA MUZIKORE
6:00/0:00 VOA
6:30/0:30 MUZIKË POPULLORE
7:00/1:00 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit

E DIEL – 15.03.2015
7:00/1:00 FLASH
7:10/1:10 BLLOK MUZIKOR
7:30/1:30 FILM VIZATIMOR
9:10/3:10 “ODEON” – emision zbavitës
11:00/5:00 “DIÇKA PO ZIHET” – emision kulinar zbavitës
12:00/6:00 “NJË KAFE ME LABIN”
15:30/09:30 MUZIKË
16:00/10:00 FILM ARTISTIK
18:00/12:00 VOA
18:30/12:30 21 LIVE NEWS
19:20/13:20 SHTËPITË E BUKURA TË KOSOVËS-reportazh
19:40/13:40“DIÇKA PO ZIHET” – emision kulinar zbavitës
21:00/15:00 “ÇELËSI”-emision
22:00/16:00 “21 MINUTA”
22:30/16:30 “2 ME 1” – emision për sportin
0:00/18:00 FLASH
0:05/18:05 FILM ARTISTIK
2:00/20:00 FLASH
2:05/20:05“NJË KAFE ME LABIN”
6:00/0:00 VOA
6:30/0:30 MUZIKË
7:00/1:00 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit

E HËNË – 16.03.2015
7:00/1:00 FLASH
7:05/1:05 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit
8:00/2:00 FLASH
8:05/2:05 “PER DITË TE MBARË” – Programi i mëngjesit
9:00/3:00 FLASH
9:05/3:05 SMART SHOP
9:15/3:15”E GUXIMSHMJA” – Serial
10:00/4:00 FLASH
10:05/4:05 SMART SHOP
10:20/4:20 MUZIKË
10:30/4:30 “SPAGHETTI FAMILY” – serial vizatimor
11:00/5:00 FLASH
11:05/5:05 SMART SHOP
11:20/5:20 TOP SHOP
11:30/5:30 “TOP HOP HITI” – emision për fëmijë
12:00/6:00 FLASH
12:05/6:05 “ÇKA KA ME HONGËR”-emision
12:20/6:20 “2 ME 1” – emision për sportin
13:00/7:00 FLASH
13:05/7:05 “2 ME 1” – vazhdim
13:50/7:50 SMART SHOP
14:00/8:00 FLASH
14:05/8:05 MUZIKË POPULLORE
14:30/8:30 MUZIKË ZBAVITËSE
15:00/9:00 FLASH
15:05/9:05“E GUXIMSHMJA” – Serial
16:00/10:00 FLASH
16:05/10:05 “BON BON”
17:45/11:45 “ÇKA KA ME HONGËR”- emision
18:00/12:00 VOA
18:30/12:30 21 LIVE NEWS
19:35/13:35 “EDHE UNË JAM KOSOVË” – Trajtohet gjendja sociale
e familjeve kosovare
20:00/14:00 “KARADAYI”-serial
21:15/15:15 “FILM ARTISTIK”
23:00/17:00 “21 MINUTA”
23:30/17:30 “E GUXIMSHMJA”-serial
0:00/18:00 FLASH
0:05/18:05”E GUXIMSHMJA”-vazhdim
00:30/18:30 “FILM ARTISTIK”
2:00/20:00 FLASH
2:05/20:05”FILM ARTISTIK”
3:30/21:30 PALETA MUZIKORE
4:00/22:00 “BON BON” –
5:30/23:30“EDHE UNË JAM KOSOVË” –
6:00/0:00 VOA
6:30/0:30 MUZIKË POPULLORE
7:00/1:00 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit
E MARTË –17.03.2015
7:00/1:00FLASH
7:05/1:05 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit
8:00/2:00 FLASH
8:05/2:05 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit
9:00/3:00 FLASH
9:05/3:05 SMART SHOP
9:15/3:15“E GUXIMSHMJA” – serial
10:00/4:00 FLASH
10:05/4:05 SMART SHOP
10:20/4:20 “GARFIELD AND FRIENDS” – serial vizatimor
11:00/5:00 FLASH
11:15/5:15 SMART SHOP
11:25/5:25 TOP SHOP
11:30/5:30 “TOP HOP HITI” – emision për fëmijë
12:00/6:00 FLASH
12:05/6:05 “ÇKA KA ME HONGËR”- emision
12:20/6:20 “EDHE UNË JAM KOSOVË” –
12:35/6:35 “KARADAYI”-serial
13:00/7:00 FLASH
13:05/7:05 “KARADAYI”-vazhdim
14:00/8:00 FLASH
14:05/8:05 MUZIKË POPULLORE
14:30/8:30 MUZIKË ZBAVITËSE
15:00/9:00 FLASH
15:05/9:05“E GUXIMSHMJA” – Serial
16:00/10:00 FLASH
16:05/10:05 “BON BON”
17:45/11:45 “ÇKA KA ME HONGËR”- emision
18:00/12:00 VOA
18:30/12:30 21 LIVE NEWS
19:35/13:35“ANIMAL ANTIC” – dokumentar për fëmijë
20:00/14:00 “KARADAYI”-serial
21:30/15:30 “CLICK”-emision debatues
23:00/17:00 “21 MINUTA”
23:30/17:30“E GUXIMSHMJA”-serial
0:00/18:00 FLASH
0:05/18:05 “E GUXIMSHMJA” –vazhdim
00:30/18:30 ”FILM ARTISTIK”
2:00/20:00 FLASH
2:05/20:05 ”FILM ARTISTIK”
3:30/21:30 MUZIKË
4:00/22:00 “BON BON” –
5:30/23:30 PALETA MUZKORE
6:00/0:00 VOA
6:30/0:30 MUZIKË POPULLORE
7:00/1:00 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit

E MËRKURË – 18.03.2015
7:00/1:00 FLASH
7:05/1:05 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit
8:00/2:00 FLASH
8:05/2:05 “PER DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit
9:00/3:00 FLASH
9:05/3:05 SMART SHOP
9:15/3:15“E GUXIMSHMJA” – Serial
10:00/4:00 FLASH
10:05/4:05 SMART SHOP
10:20/4:20 “GARFIELD AND FRIENDS” – serial vizatimor
11:00/5:00 FLASH
11:05/5:05“21 PETALE” – emision për fëmijë
11:30/5:30 “TOP HOP HITI” – emision për fëmijë
12:00/6:00 FLASH
12:05/6:05 “ÇKA KA ME HONGËR”- emision
12:20/6:20 MUZIKË
12:30/6:30 “KARADAYI”-serial
13:00/7:00 FLASH
13:05/7:05 “KARADAYI”-vazhdim
14:00/8:00 FLASH
14:05/8:05 MUZIKË POPULLORE
14:30/8:30 MUZIKË ZBAVITËSE
15:00/9:00 FLASH
15:05/9:05“E GUXIMSHMJA” – Serial
16:00/10:00 FLASH
16:05/10:05 “BON BON”
17:45/11:45 “ÇKA KA ME HONGËR”- emision
18:00/12:00 VOA
18:30/12:30 21 LIVE NEWS
19:35/13:35 “ANIMAL ANTIC” – dokumentar për fëmijë
20:00/14:00 “KARADAYI”-serial
21:30/15:30 “CLICK”-emision debatues
23:00/17:00 “21 MINUTA”
23:30/17:30“E GUXIMSHMJA”-serial
0:00/18:00 FLASH
0:05/18:05 “E GUXIMSHMJA” –vazhdim
00:30/18:30 ”FILM ARTISTIK”
2:00/20:00 FLASH
2:05/20:05 ”FILM ARTISTIK”
3:30/21:30 MUZIKË
4:00/22:00 “BON BON” –
5:30/23:30 PALETA MUZIKORE
6:00/0:00 VOA
6:30/0:30 MUZIKË POPULLORE
7:00/1:00 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit

E ENJTE- 19.03.2015
7:00/1:00 FLASH
7:05/1:05 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit
8:00/2:00 FLASH
8:05/2:05 “PER DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit
9:00/3:00 FLASH
9:05/3:05 SMART SHOP
9:15/3:15“E GUXIMSHMJA” – Serial
10:00/4:00 FLASH
10:05/4:05 SMART SHOP
10:20/4:20 “GARFIELD AND FRIENDS” – serial vizatimor
11:00/5:00 FLASH
11:05/5:05 PALETA MUZIKORE
11:30/5:30 “TOP HOP HITI” – emision për fëmijë
12:00/6:00 FLASH
12:05/6:05 “ÇKA KA ME HONGËR”- emision
12:20/6:20 BLLOK MUZIKOR
12:30/6:30 “KARADAYI”-serial
13:00/7:00 FLASH
13:05/7:05 “KARADAYI”-vazhdim
14:00/8:00 FLASH
14:05/8:05 MUZIKË POPULLORE
14:30/8:30 MUZIKË ZBAVITËSE
15:00/9:00 FLASH
15:05/9:05“E GUXIMSHMJA” – Serial
16:00/10:00 FLASH
16:05/10:05 “BON BON”
17:30/11:30 “PAPIRUS”-emision kushtuar librit
17:45/11:45 “ÇKA KA ME HONGËR”- emision
18:00/12:00 VOA
18:30/12:30 21 LIVE NEWS
19:35/13:35 “ANIMAL ANTIC” – dokumentar për fëmijë
20:00/14:00 “KARADAYI”-serial
21:30/15:30 “CLICK”-emision debatues
23:00/17:00 “21 MINUTA”
23:30/17:30“E GUXIMSHMJA”-serial
0:00/18:00 FLASH
0:05/18:05“E GUXIMSHMJA” –vazhdim
00:30/18:30”FILM ARTISTIK”
2:00/20:00 FLASH
2:05/20:05 ”FILM ARTISTIK”
3:30/21:30 MUZIKË
4:00/22:00 “BON BON” –
5:30/23:30 PALETA MUZIKORE
6:00/0:00 VOA
6:30/0:30 MUZIKË POPULLORE
7:00/1:00 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit