KTV

Kohavision

E MARTË 16.09.14

 

07:00    Lajmet e mëngjesit

07:30    Sot

09:00    Koha e lajmeve

09:05    Sot

10:00   City Shop

10:15    Serial:” Uttaran “ epis. 541 ®

10:35    Top Shop

10:50    Serial: ”Iluzionisti” epis.6 ®

11:35    Dhoma e lajmeve

11:40    Serial: “Outnumbered” epis.13 ®

12:10   Top Shop

12:25   Serial per femije: “Chaplin” epis. 71 ®

12:30    KOHA E LAJMEVE

12:40   City Shop

12:55   Express ®

13:40   Puls ®

14:40   Top Shop

15:00    KOHA E LAJMEVE

15:15    Dokumentar: “Bota e Egër e Tojotës” epis. 40

15:55    Serial: ”Iluzionisti” epis.7

16:40   Top Shop

16:55    Marketing

17:00    KOHA E LAJME

17:20   Serial per femije: “Chaplin” epis. 72

17;30    Te Linda

17:45    Express

18:50    Marketing

19:00    LAJMET E MBRËMJËS

19:35   Serial:” Uttaran “ epis. 542

20:00    Sporti në KTV

20:10    Rubikon

21:30    Serial: “Dila” epis. 7

22:25    Anima

22:55    Marketing

23:00    Interaktiv

00:30   Serial: “Dila” epis. 7 ®

01:10   Express ®

02:00   KOHA E LAJMEVE

02:10   Serial: ”Iluzionisti” epis.7 ®

02:55   Sporti në KTV ®

03:05   Rubikon ®

04:05   Anima ®

04:30    Dokumentar: “Biografi” epis. 2

05:15   Serial:” Uttaran “ epis. 542

05:35   Dokumentar: “Bota e Egër e Tojotës” epis. 40 ®

06:00   KOHA E LAJMEVE

06:10   Serial: “Klasa” epis 9

07:00    Lajmet e mëngjesit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E MËRKURË 17.09.14

 

07:00    Lajmet e mëngjesit

07:30    Sot

09:00    Koha e lajmeve

09:05    Sot

10:00  City Shop

10:15    Serial:” Uttaran “ epis. 542 ®

10:35    Top Shop

10:50    Serial:” Iluzionisti” epis. 7 ®

11:35    Dhoma e lajmeve

11:35    Anima ®

12:10   Top Shop

12:25   Serial per fëmijë: “Chaplin” epis. 73 ®

12:30    KOHA E LAJMEVE

12:40   City Shop

12:55   Express ®

13:40   Rubikon ®

14:40   Top Shop

15:00    KOHA E LAJMEVE

15:15    Dokumentar: “Bota e Egër e Tojotës” epis. 41

15:55    Serial:” Iluzionisti” epis. 3

16:40   Top Shop

16:58    Marketing

17:00    KOHA E LAJMEVE

17:20   Serial per fëmijë: “Chaplin” epis. 74

17;30    Te Linda

17:45    Express

18:50    Marketing

19:00    LAJMET E MBRËMJES

19:35   Serial:” Uttaran “ epis. 543

20:00   Sporti në KTV

20:10    Rubikon

21:30    Serial: “Dila” epis.8

22:20    Nëpër film

22:55    Marketing

23:00    Interaktiv

00:30    Serial: “Dila” epis.8 ®

01:15    Express ®

02:00   KOHA E LAJMEVE

02:10   Serial:” Iluzionisti” epis. 8 ®

02:55   Sporti në KTV ®

03:05   Rubikon ®

04:05   Nëpër Film ®

04:30   Dokumentar: “Rivers and Life” epis.2

05:15   Serial:” Uttaran “ epis. 543 ®

05:35   Dokumentar: “Bota e Egër e Tojotës” epis. 41 ®

06:00   KOHA E LAJMEVE

06:10   Serial: “Klasa” epis.10

07:00    Lajmet e mëngjesit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E ENJTE 18.09.14

 

07:00    Lajmet e mëngjesit

07:30    Sot

09:00    Koha e lajmeve

09:05    Sot

10:00   City Shop

10:15    Serial:” Uttaran “ epis. 543 ®

10:35    Top Shop

10:55    Serial:” Iluzionisti” epis. 8 ®

11:35    Dhoma e lajmeve

11:40    Nëpër Film ®

12:10   Top Shop

12:25   Serial për fëmijë: “Chaplin” epis. 74 ®

12:30    KOHA E LAJMEVE

12:40   City Shop

12:55   Express ®

13:40  Rubikon ®

14:40   Top Shop

15:00    KOHA E LAJMEVE

15:15   Dokumentar: “Bota e Egër e Tojotës” epis. 42

15:55    Serial:” Iluzionisti” epis. 9

16:40   Top Shop

17:00    KOHA E LAJMEVE

17:20   Serial për fëmijë: “Chaplin” epis. 75

17;30    Te Linda

17:45    Express

18:55    Marketing

19:00    LAJMET E MBRËMJES

19:35    Serial:” Uttaran “ epis. 544

20:00    Sporti në KTV

20:10    Rubikon

21:30   Serial: “Dila” epis.9

22:25    Cosmo

22:55    Marketing

23:00    Interaktiv

00:30     Serial: “Dila” epis.9 ®

01:15    Express ®

02:00   KOHA E LAJMEVE

02:10   Serial:” Iluzionisti” epis. 9 ®

02:55   Sporti në KTV

03:05   Rubikon ®

04:05   Cosmo ®

04:30    Dokumentar: ”Acient Megastructures”

05:15   Serial:” Uttaran “ epis. 544 ®

05:35   Dokumentar: “Bota e Egër e Tojotës” epis. 42 ®

06:00   KOHA E LAJMEVE

06:10   Serial: “Klasa” epis.11

07:00    Lajmet e mëngjesit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E PREMTE 19.09.14

 

07:00    Lajmet e mëngjesit

07:30    Sot

09:00    Koha e lajmeve

09:05    Sot

10:00   City Shop

10:15    Serial: “Uttaran” epis. 544 ®

10:35    Top Shop

10:55    Serial:” Iluzionisti” epis. ®

11:35    Dhoma e lajmeve

11:40   Cosmo ®

12:10   Top Shop

12:25   Serial për fëmijë: “Chaplin” epis. 76 ®

12:30    KOHA E LAJMEVE

12:40   City Shop

12:55    Express ®

13:55   Rubikon ®

14:40   Top Shop

15:00    KOHA E LAJMEVE

15:15    Dokumentar: “Bota e Egër e Tojotës” epis. 43

15:55    Serial:” Iluzionisti” epis. 5

16:40   Top Shop

16:55    Marketing

17:00    KOHA E LAJMEVE

17:20   Serial për fëmijë: “Chaplin” epis. 76

17;30    Te Linda

17:45    038

18:50   Marketing

19:00    LAJMET E MBRËMJES

19:35   Serial: “Uttaran” epis. 545

20:00    Sporti në KTV

20:10               Express            Friday

20:55   Serial:”Miranda”

21:30   Serial: “Dila” epis.10

22:25   Automan

23:00    Interaktiv

00:30   Serial: “Dila” epis.10 ®

01:15   Express ®

02:00   KOHA E LAJMEVE

02:10   Serial:” Iluzionisti” epis. 10 ®

02:55   Sporti në KTV

03:05   038 ®

04:00   Automan ®

04:25   Dokumentar: “Apocalypse rise of Hitler”

05:15   Serial: “Uttaran” epis. 545 ®

05:35   Serial:”Miranda” ®

06:00   KOHA E LAJMEVE

06:10   Serial: “Klasa” epis.12

07:00    Lajmet e mëngjesit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E SHTUNË 20.09.14

 

07:00    Lajmet e mëngjesit

07:30    Sot

09:00    Lajmet

09:05    Sot

10:00   City Shop

10:15   Serial:”Miranda” ®

10:35    Top Shop

10:55   Serial: “Dila” epis. 6 ®

11:30   Dhoma e Lajmeve

11:35    Serial: “Dila” epis. 7 ®

12:10   Top Shop

12:25   Promo

12:30    KOHA E LAJMEVE

12:40   City Shop

12:55   Express            Friday ®

13:40   Serial: “Roman Mysteries” ®

14:10    Serial: “ Lazy Town ” ®

14:40   Top Shop

14:57    Marketing

15:00    KOHA E LAJMEVE

15:15   038 ®

16:15   Rreth Botës ®

16:40   Top Shop

17:00   KOHA E LAJMEVE

17:15   Promo

17:20   Talk

18:00   Top Koha Music

19:00    LAJMET E MBRËMJES

19:35    Dizajnerët e jashtëzaonkshëm

20:00    Sporti në KTV

20:10   Oxygen

22:55   Marketing

23:00   KOHA E LAJMEVE

23:15   Sporti në KTV

23:30   Film Artistik

01:00   Top Koha Music ®

02:00   KOHA E LAJMEVE

02:10   Talk ®

02:40    Rreth Botës ®

03:00   Sporti në KTV ®

03:10   Oxygen ®

05:30   Dizajnerët e jashtëzaonkshëm ®

06:10   Serial: “Klasa” epis. 13

07:00    Lajmet e mëngjesit