KTV

Kohavision

E PREMTE 14.11.14

07:00    Lajmet e mëngjesit

07:30    Sot

09:00    Koha e lajmeve

09:05    Sot

10:00   City Shop

10:15    Serial: “Uttaran” epis. 584 ®

10:35    Top Shop

10:55    Serial:” Iluzionisti” epis. 48 ®

11:35    Dhoma e lajmeve

11:40   Cosmo ®

12:10   Top Shop

12:25   Serial për fëmijë: “Jashtëtokësorët Simpatikë” epis.9 ®

12:30    KOHA E LAJMEVE

12:40   City Shop

12:55    Express ®

13:55   Rubikon ®

14:40   Top Shop

15:00    KOHA E LAJMEVE

15:15    Dokumentar: “ Ri-Shpikësit ” epis.22

15:55    Serial:” Iluzionisti” epis. 49

16:40   Top Shop

16:55    Marketing

17:00    KOHA E LAJMEVE

17:20   Serial për fëmijë: “Jashtëtokësorët Simpatikë” epis. 10

17;30    Te Linda

17:45    038

18:50   Marketing

19:00    LAJMET E MBRËMJES

19:40   Serial: “Uttaran” epis. 585

20:05    Sporti në KTV

20:15               Express !

21:00   Serial:”Miranda” epis.11

21:30   Serial: “Dila” epis.45

22:25   Automan

23:00    Interaktiv

00:30   Serial: “Dila” epis.45 ®

01:15   Express            ! ®

02:00   KOHA E LAJMEVE

02:10   Serial:” Iluzionisti” epis. 49 ®

02:55   Sporti në KTV

03:05   038 ®

04:00   Automan ®

04:25   Dokumentar: “Apocalypse rise of Hitler” epis. 3

05:15   Serial: “Uttaran” epis. 585 ®

05:35   Serial:”Miranda” epis.11 ®

06:00   KOHA E LAJMEVE

06:10   Serial: “Klasa” epis.67

07:00    Lajmet e mëngjesit


E SHTUNË 15.11.14

07:00    Lajmet e mëngjesit

07:30    Sot

09:00    Lajmet

09:05    Sot

10:00   City Shop

10:15   Serial:”Miranda” epis. 11 ®

10:35    Top Shop

10:55   Serial: “Dila” epis. 46 ®

11:30   Dhoma e Lajmeve

11:35    Serial: “Dila” epis. 47 ®

12:10   Top Shop

12:25  Promo

12:30    KOHA E LAJMEVE

12:40   City Shop

12:55   Express! ®

13:40   Film Vizatimor: Chaplin – epis. 1

13:47   Film Vizatimor: Pocoyo – epis.1

13:54   Film Vizatimor: Chearlies Bear – epis.1

14:01   Serial për Fëmijë: Jashtëtokësorët Simpatikë – epis. 1

14:02   Serial për Fëmijë: Gjeli i Çmendur – epis. 1

14:10   Serial: “Lazy Town” epis. 47 ®

14:40   Top Shop

14:57    Marketing

15:00    KOHA E LAJMEVE

15:15   Dokumentar: “Ri-Shpikësit” epis. 21

15:40   038 ®

16:25   Rreth Botës ®

16:40   Top Shop

17:00   KOHA E LAJMEVE

17:15   Promo

17:20   Talk

18:00   Top Koha Music

19:00    LAJMET E MBRËMJES

19:40    Modelet e Jashtëzaonkshme: epis.2

20:05    Sporti në KTV

20:15   Oxygen

22:55   Marketing

23:00   KOHA E LAJMEVE

23:15   Sporti në KTV

23:30   Serial: “Maria Wern” epis. 11

00:15   Film Artistik

02:00   KOHA E LAJMEVE

02:10   Talk ®

02:40    Rreth Botës ®

03:00   Sporti në KTV ®

03:10   Oxygen ®

05:30   Modelet e Jashtëzaonkshme: epis.2 ®

06:10   Serial: “Klasa” epis. 68

07:00    Lajmet e mëngjesit

 

E DIEL 16.11.14

07:00    Serial Britanik: Miranda epis. 11 ®

07:30   Film Vizatimor: Chaplin – epis. 6, 7, 8, 9, 10

08:00   Film Vizatimor: Pocoyo – epis.37, 38, 39

08:15   Film Vizatimor: Chearlies Bear – epis.32, 33

08:30   Top Shop

08:45   Serial për Fëmijë: “Jashtëtokësorët Simpatikë” – epis. 7, 8, 9, 10, 11, 12

09:05   Serial për Fëmijë: “Gjeli i Çmendur” – epis. 7, 8, 9, 10, 11, 12

09:15    Serial për Fëmijë: Lazy Town – epis 48

09:35    Top Lista për Fëmijë

10:00    City Shop

10:15    Serial: ”Dila Hanim” epis.48 dhe 49 ®

11:30    Dhoma e Lajmeve

11:35   Serial: ”Dila Hanim” epis.50

12:10    Top Shop

12:30    KOHA E LAJMEVE

12:40   City Shop

12:55   Promo

13:00   Talk ®

13:35   Top Koha Music ®

14:40   Top Shop

14:57    Marketing

15:00    KOHA E LAJMEVE

15:10    Oxygen ®

16:40   Top Shop

17:00   KOHA E LAJMEVE

17:15    Oxygen ® – Vazhdimi

18:50    Marketing

19:00    Lajmet e mbrëmjes

19:40   N’rrjet

20:20   Duartrokitje

21:45    Sporti Total

23:00   KOHA E LAJMEVE

23:15   Serial: “Maria Wern” epis. 12

00:00   Film artistik: Pauline and Francois

01:35   Duartrokitje ®

03:00    KOHA E LAJMEVE

03:10   Sporti Total ®

04.10   KOHA E LAJMEVE

04:20   Film Artistik: Changing Times

06:00    KOHA E LAJMEVE

06:10   Serial: “Klasa” epis. 69

07:00    Lajmet e mëngjesit

 

E HËNË 17.11.14

07:00    Lajmet e mëngjesit

07:30    Sot

09:00    Koha e lajmeve

09:05    Sot

10:00   City Shop

10:15    Serial: “Uttaran” epis.585 ®

10:35    Top Shop

10:50    Serial: ”Iluzionisti” epis.49 ®

11:30    Dhoma e lajmeve

11:35   Automan ®

12:10   Top Shop

12:25   Serial për fëmijë: “Jashtëtokësorët Simpatikë” epis.12 ®

12:30    KOHA E LAJMEVE

12:40   City Shop

12:55   N’rrjet ®

13:40   Sporti Total ®

14:40   Top Shop

14:58    Marketing

15:00    KOHA E LAJMEVE

15:15   Dokumentar: “ Ri-Shpikësit ”

15:55    Serial: ”Iluzionisti” epis.50

16:40   Top Shop

16:45    Marketing

17:00    KOHA E LAJMEVE

17:20   Serial për fëmijë: “Jashtëtokësorët Simpatikë” epis.13

17:30    Te Linda

17:45    Express

18:45    Marketing

19:00    LAJMET E MBRËMJES

19:40    Serial: “Uttaran” epis.586

20:05   Sporti në KTV

20:15    Puls

21:30    Serial: “Dila” epis. 51

22:25   Serial: “Outnumbered” epis. 22

22:55    Marketing

23:00    Interaktiv

00:30   Serial: “Dila” epis. 51 ®

01:15   Express ®

02:00   KOHA E LAJMEVE

02:05   Serial: ”Iluzionisti” epis.50 ®

02:55   Sporti në KTV

03:05   Puls ®

04:05   Serial: “Outnumbered” epis.22 ®

04:30   Dokumentar: “Efekti Nostradamus” epis. 11

05:10   Serial: “Uttaran” epis.586 ®

05:35   Dokumentar: “ Ri-Shpikësit ” ®

06:00   KOHA E LAJMEVE

06:10   Serial: ”Iluzionisti” epis.1 ®

07:00    Lajmet e mëngjesit


E MARTË 18.11.14

07:00    Lajmet e mëngjesit

07:30    Sot

09:00    Koha e lajmeve

09:05    Sot

10:00   City Shop

10:15    Serial:” Uttaran “ epis. 586 ®

10:35    Top Shop

10:50    Serial: ®

11:35    Dhoma e lajmeve

11:40    Serial: “Outnumbered” epis.22 ®

12:10   Top Shop

12:25   Serial për fëmijë: “Jashtëtokësorët Simpatikë” epis.13 ®

12:30    KOHA E LAJMEVE

12:40   City Shop

12:55    Express ®

13:40   Puls ®

14:40   Top Shop

15:00    KOHA E LAJMEVE

15:15    Dokumentar: “ Ri-Shpikësit ”

15:55    Serial: ”Ndihmëse në Manhatten” epis.1

16:40   Top Shop

16:55    Marketing

17:00    KOHA E LAJME

17:20   Serial për fëmijë: “Jashtëtokësorët Simpatikë” epis.14

17;30    Te Linda

17:45    Express

18:50    Marketing

19:00    LAJMET E MBRËMJËS

19:40   Serial:” Uttaran “ epis. 587

20:05   Sporti në KTV

20:15    Rubikon

21:30    Serial: “Dila” epis. 52

22:25    Anima

22:55    Marketing

23:00    Interaktiv

00:30   Serial: “Dila” epis. 52 ®

01:10   Express ®

02:00   KOHA E LAJMEVE

02:10   Serial: ”Ndihmëse në Manhatten” epis.1 ®

02:55   Sporti në KTV ®

03:05   Rubikon ®

04:05   Anima ®

04:30    Dokumentar: “Biografi”

05:15   Serial:” Uttaran “ epis. 587 ®

05:35   Dokumentar: “ Ri-Shpikësit ” ®

06:00   KOHA E LAJMEVE

06:10   Serial: “Iluzionisti” epis. 2 ®

07:00    Lajmet e mëngjesit

 

E MËRKURË 19.11.14

07:00    Lajmet e mëngjesit

07:30    Sot

09:00    Koha e lajmeve

09:05    Sot

10:00   City Shop

10:15    Serial:” Uttaran “ epis. 587 ®

10:35    Top Shop

10:50    Serial: ”Ndihmëse në Manhatten” epis.2 ®

11:35    Dhoma e lajmeve

11:35    Anima ®

12:10   Top Shop

12:25   Serial për fëmijë: “Jashtëtokësorët Simpatikë” epis.14 ®

12:30    KOHA E LAJMEVE

12:40   City Shop

12:55   Express ®

13:40   Rubikon ®

14:40   Top Shop

15:00    KOHA E LAJMEVE

15:15    Dokumentar: “ Ri-Shpikësit ”

15:55    Serial: ”Ndihmëse në Manhatten” epis.3

16:40   Top Shop

16:58    Marketing

17:00    KOHA E LAJMEVE

17:20   Serial për fëmijë: “Jashtëtokësorët Simpatikë” epis.15

17;30    Te Linda

17:45    Express

18:50    Marketing

19:00    LAJMET E MBRËMJES

19:40   Serial:” Uttaran “ epis. 588

20:05   Sporti në KTV

20:15    Rubikon

21:30    Serial: “Dila” epis.53

22:25    Nëpër film

22:55    Marketing

23:00    Interaktiv

00:30    Serial: “Dila” epis.53 ®

01:15    Express ®

02:00   KOHA E LAJMEVE

02:10   Serial: ”Ndihmëse në Manhatten” epis.3 ®

02:55   Sporti në KTV ®

03:05   Rubikon ®

04:05   Nëpër Film ®

04:30   Dokumentar: “Rivers and Life” epis.2

05:15   Serial:” Uttaran “ epis. 588 ®

05:35   Dokumentar: “ Ri-Shpikësit ” ®

06:00   KOHA E LAJMEVE

06:10   Serial: ”Iluzionisti” epis.3 ®

07:00    Lajmet e mëngjesit

 

E ENJTE 20.11.14

07:00    Lajmet e mëngjesit

07:30    Sot

09:00    Koha e lajmeve

09:05    Sot

10:00   City Shop

10:15    Serial:” Uttaran “ epis. 588 ®

10:35    Top Shop

10:55    Serial: ”Ndihmëse në Manhatten” epis.3 ®

11:35    Dhoma e lajmeve

11:40    Nëpër Film ®

12:10   Top Shop

12:25   Serial për fëmijë: “Jashtëtokësorët Simpatikë” epis.15 ®

12:30    KOHA E LAJMEVE

12:40    City Shop

12:55   Express ®

13:40  Rubikon ®

14:40   Top Shop

15:00    KOHA E LAJMEVE

15:15   Dokumentar: “ Ri-Shpikësit ”

15:55    Serial: ”Ndihmëse në Manhatten” epis.4

16:40   Top Shop

17:00    KOHA E LAJMEVE

17:20   Serial për fëmijë: “Jashtëtokësorët Simpatikë” epis.16

17;30    Te Linda

17:45    Express

18:55    Marketing

19:00    LAJMET E MBRËMJES

19:40    Serial:” Uttaran “ epis. 589

20:05    Sporti në KTV

20:15    Rubikon

21:30   Serial: “Dila” epis.54

22:25    Cosmo

22:55    Marketing

23:00    Interaktiv

00:30     Serial: “Dila” epis.54 ®

01:15    Express ®

02:00   KOHA E LAJMEVE

02:10   Serial: ”Ndihmëse në Manhatten” epis.4 ®

02:55   Sporti në KTV

03:05   Rubikon ®

04:05   Cosmo ®

04:30    Dokumentar: ”Acient Megastructures” epis.3

05:15   Serial:” Uttaran “ epis. 589 ®

05:35   Dokumentar: “ Ri-Shpikësit ” ®

06:00   KOHA E LAJMEVE

06:10   Serial: ”Iluzionisti” epis.4 ®

07:00    Lajmet e mëngjesit

 

E PREMTE 21.11.14

07:00    Lajmet e mëngjesit

07:30    Sot

09:00    Koha e lajmeve

09:05    Sot

10:00   City Shop

10:15    Serial: “Uttaran” epis. 589 ®

10:35    Top Shop

10:55    Serial: ”Ndihmëse në Manhatten” epis. 4 ®

11:35    Dhoma e lajmeve

11:40   Cosmo ®

12:10   Top Shop

12:25   Serial për fëmijë: “Jashtëtokësorët Simpatikë” epis.16 ®

12:30    KOHA E LAJMEVE

12:40   City Shop

12:55    Express ®

13:55   Rubikon ®

14:40   Top Shop

15:00    KOHA E LAJMEVE

15:15    Dokumentar: “ Ri-Shpikësit ”

15:55    Serial: ”Ndihmëse në Manhatten” epis.5

16:40   Top Shop

16:55    Marketing

17:00    KOHA E LAJMEVE

17:20   Serial për fëmijë: “Jashtëtokësorët Simpatikë” epis. 17

17;30    Te Linda

17:45    038

18:50   Marketing

19:00    LAJMET E MBRËMJES

19:40   Serial: “Uttaran” epis. 590

20:05    Sporti në KTV

20:15               Express !

21:00   Serial:”Miranda” epis.12

21:30   Serial: “Dila” epis.55

22:25   Automan

23:00    Interaktiv

00:30   Serial: “Dila” epis.55 ®

01:15   Express            ! ®

02:00   KOHA E LAJMEVE

02:10   Serial: ”Ndihmëse në Manhatten” epis.5 ®

02:55   Sporti në KTV

03:05   038 ®

04:00   Automan ®

04:25   Dokumentar: “Apocalypse rise of Hitler” epis. 5

05:15   Serial: “Uttaran” epis. 590 ®

05:35   Serial:”Miranda” epis.12 ®

06:00   KOHA E LAJMEVE

06:10   Serial: ”Iluzionisti” epis.5 ®

07:00    Lajmet e mëngjesit

 

E SHTUNË 22.11.14

07:00    Lajmet e mëngjesit

07:30    Sot

09:00    Lajmet

09:05    Sot

10:00   City Shop

10:15   Serial:”Miranda” epis. 12 ®

10:35    Top Shop

10:55   Serial: “Dila” epis. 51 ®

11:30   Dhoma e Lajmeve

11:35    Serial: “Dila” epis. 52 ®

12:10   Top Shop

12:25  Promo

12:30    KOHA E LAJMEVE

12:40   City Shop

12:55   Express! ®

13:40   Film Vizatimor: Chaplin – epis. 2

13:47   Film Vizatimor: Pocoyo – epis.2

13:54   Film Vizatimor: Chearlies Bear – epis.3

14:01   Serial për Fëmijë: Jashtëtokësorët Simpatikë – epis. 2

14:02   Serial për Fëmijë: Gjeli i Çmendur – epis. 2

14:10   Serial: “Lazy Town” epis. 48 ®

14:40   Top Shop

14:57    Marketing

15:00    KOHA E LAJMEVE

15:15   Dokumentar: “Ri-Shpikësit”

15:40   038 ®

16:25   Rreth Botës ®

16:40   Top Shop

17:00   KOHA E LAJMEVE

17:15   Promo

17:20   Talk

18:00   Top Koha Music

19:00    LAJMET E MBRËMJES

19:40    Modelet e Jashtëzaonkshme: epis.3

20:05    Sporti në KTV

20:15   Oxygen

22:55   Marketing

23:00   KOHA E LAJMEVE

23:15   Sporti në KTV

23:30    Serial: “Maria Wern” epis. 13

00:15   Film Artistik

02:00   KOHA E LAJMEVE

02:10   Talk ®

02:40    Rreth Botës ®

03:00   Sporti në KTV ®

03:10   Oxygen ®

05:30   Modelet e Jashtëzaonkshme: epis.3 ®

06:10   Serial: ”Iluzionisti” epis.6 ®

07:00    Lajmet e mëngjesit