KTV

Kohavision

 

E MËRKURË 10.12.14

 

07:00    Lajmet e mëngjesit

07:30    Sot

09:00    Koha e lajmeve

09:05    Sot

10:00   City Shop

10:15    Serial:” Uttaran “ epis. 603 ®

10:35    Top Shop

10:50    Serial: ”Ndihmëse në Manhatten” epis.16 ®

11:35    Dhoma e lajmeve

11:35    Anima ®

12:10   Top Shop

12:25   Serial për fëmijë: “Jashtëtokësorët Simpatikë” epis.29 ®

12:30    KOHA E LAJMEVE

12:40   City Shop

12:55   Express ®

13:40   Rubikon ®

14:40   Top Shop

15:00    KOHA E LAJMEVE

15:15    Dokumentar: “ Ri-Shpikësit ”

15:55    Serial: ”Ndihmëse në Manhatten” epis.17

16:40   Top Shop

16:58    Marketing

17:00    KOHA E LAJMEVE

17:20   Serial për fëmijë: “Jashtëtokësorët Simpatikë” epis.30

17;30    Te Linda

17:45    Express

18:50    Marketing

19:00    LAJMET E MBRËMJES

19:40   Serial:” Uttaran “ epis. 604

20:05   Sporti në KTV

20:15    Rubikon

21:30    Serial: “Dila” epis.68

22:25    Nëpër film

22:55    Marketing

23:00    Interaktiv

00:30    Serial: “Dila” epis.68 ®

01:15    Express ®

02:00   KOHA E LAJMEVE

02:10   Serial: ”Ndihmëse në Manhatten” epis.17 ®

02:55   Sporti në KTV ®

03:05   Rubikon ®

04:05   Nëpër Film ®

04:30   Dokumentar: “Rivers and Life”

05:15   Serial:” Uttaran “ epis. 604 ®

05:35   Dokumentar: “ Ri-Shpikësit ” ®

06:00   KOHA E LAJMEVE

06:10   Serial: ”Iluzionisti” epis.24 ®

07:00    Lajmet e mëngjesit

 

E ENJTE 11.12 .14

 

07:00    Lajmet e mëngjesit

07:30    Sot

09:00    Koha e lajmeve

09:05    Sot

10:00   City Shop

10:15    Serial:” Uttaran “ epis. 604 ®

10:35    Top Shop

10:55    Serial: ”Ndihmëse në Manhatten” epis.17 ®

11:35    Dhoma e lajmeve

11:40    Nëpër Film ®

12:10   Top Shop

12:25   Serial për fëmijë: “Jashtëtokësorët Simpatikë” epis.30 ®

12:30    KOHA E LAJMEVE

12:40   City Shop

12:55   Express ®

13:40  Rubikon ®

14:40   Top Shop

15:00    KOHA E LAJMEVE

15:15   Dokumentar: “ Ri-Shpikësit ”

15:55    Serial: ”Ndihmëse në Manhatten” epis.18

16:40   Top Shop

17:00    KOHA E LAJMEVE

17:20   Serial për fëmijë: “Jashtëtokësorët Simpatikë” epis.31

17;30    Te Linda

17:45    Express

18:55    Marketing

19:00    LAJMET E MBRËMJES

19:40    Serial:” Uttaran “ epis. 605

20:05    Sporti në KTV

20:15    Rubikon

21:30   Serial: “Dila” epis.69

22:25    Cosmo

22:55    Marketing

23:00    Interaktiv

00:30     Serial: “Dila” epis.69 ®

01:15    Express ®

02:00   KOHA E LAJMEVE

02:10   Serial: ”Ndihmëse në Manhatten” epis.18 ®

02:55   Sporti në KTV

03:05   Rubikon ®

04:05   Cosmo ®

04:30    Dokumentar: ”Acient Megastructures”

05:15   Serial:” Uttaran “ epis. 605 ®

05:35   Dokumentar: “ Ri-Shpikësit ” ®

06:00   KOHA E LAJMEVE

06:10   Serial: ”Iluzionisti” epis.25 ®

07:00    Lajmet e mëngjesit

 

 

E PREMTE 12.12.14

 

07:00    Lajmet e mëngjesit

07:30    Sot

09:00    Koha e lajmeve

09:05    Sot

10:00   City Shop

10:15    Serial: “Uttaran” epis. 605 ®

10:35    Top Shop

10:55    Serial: ”Ndihmëse në Manhatten” epis. 18 ®

11:35    Dhoma e lajmeve

11:40   Cosmo ®

12:10   Top Shop

12:25   Serial për fëmijë: “Jashtëtokësorët Simpatikë” epis.31 ®

12:30    KOHA E LAJMEVE

12:40   City Shop

12:55    Express ®

13:55   Rubikon ®

14:40   Top Shop

15:00    KOHA E LAJMEVE

15:15    Dokumentar: “ Ri-Shpikësit ”

15:55    Serial: ”Ndihmëse në Manhatten” epis.19

16:40   Top Shop

16:55    Marketing

17:00    KOHA E LAJMEVE

17:20   Serial për fëmijë: “Jashtëtokësorët Simpatikë” epis. 32

17;30    Te Linda

17:45    038

18:50   Marketing

19:00    LAJMET E MBRËMJES

19:40   Serial: “Uttaran” epis. 606

20:05    Sporti në KTV

20:15               Express !

21:00   Serial:”Miranda” epis.14

21:30   Serial: “Dila” epis.70

22:25   Automan

23:00    Interaktiv

00:30   Serial: “Dila” epis.70 ®

01:15   Express            ! ®

02:00   KOHA E LAJMEVE

02:10   Serial: ”Ndihmëse në Manhatten” epis.19 ®

02:55   Sporti në KTV

03:05   038 ®

04:00   Automan ®

04:25   Dokumentar: “Apocalypse rise of Hitler”

05:15   Serial: “Uttaran” epis. 606 ®

05:35   Serial:”Miranda” epis.14 ®

06:00   KOHA E LAJMEVE

06:10   Serial: ”Iluzionisti” epis.26 ®

07:00    Lajmet e mëngjesit

 

E SHTUNË 13.12.14

 

07:00    Lajmet e mëngjesit

07:30    Sot

09:00    Lajmet

09:05    Sot

10:00   City Shop

10:15   Serial:”Miranda” epis. 15 ®

10:35    Top Shop

10:55   Serial: “Dila” epis. 66 ®

11:30   Dhoma e Lajmeve

11:35    Serial: “Dila” epis. 67 ®

12:10   Top Shop

12:25  Promo

12:30    KOHA E LAJMEVE

12:40   City Shop

12:55   Express! ®

13:40   Film Vizatimor: Chaplin – epis. 5

13:47   Film Vizatimor: Pocoyo – epis.5

13:54   Film Vizatimor: Chearlies Bear – epis.5

14:01   Serial për Fëmijë: Jashtëtokësorët Simpatikë – epis. 5

14:02   Serial për Fëmijë: Gjeli i Çmendur – epis. 5

14:10   Serial: “Lazy Town” epis. 51 ®

14:40   Top Shop

14:57    Marketing

15:00    KOHA E LAJMEVE

15:15   Dokumentar: “Ri-Shpikësit”

15:40   038 ®

16:25   Rreth Botës ®

16:40   Top Shop

17:00   KOHA E LAJMEVE

17:15   Promo

17:20   Talk

18:00   Top Koha Music

19:00    LAJMET E MBRËMJES

19:40    Modelet e Jashtëzaonkshme: epis.5

20:05    Sporti në KTV

20:15   Oxygen

22:55   Marketing

23:00   KOHA E LAJMEVE

23:15   Sporti në KTV

23:30    Serial: “Maria Wern” epis. 19

00:15   Film Artistik

02:00   KOHA E LAJMEVE

02:10   Talk ®

02:40    Rreth Botës ®

03:00   Sporti në KTV ®

03:10   Oxygen ®

05:30   Modelet e Jashtëzaonkshme: epis.5 ®

06:10   Serial: ”Iluzionisti” epis.27 ®

07:00    Lajmet e mëngjesit

 

E DIEL 14.12.14

 

07:00    Serial Britanik: Miranda epis. 15 ®

07:30   Film Vizatimor: Chaplin – epis. 26, 27, 28, 29, 30

08:15   Film Vizatimor: Chearlies Bear – epis.36, 37

08:30   Top Shop

08:45   Serial për Fëmijë: “Jashtëtokësorët Simpatikë” – epis. 25, 26, 27, 28, 29, 30

09:05   Serial për Fëmijë: “Gjeli i Çmendur” – epis. 25, 26, 27, 28, 29, 30

09:15    Serial për Fëmijë: Lazy Town – epis 50

09:35    Top Lista për Fëmijë

10:00    City Shop

10:15    Serial: ”Dila Hanim” epis.68 dhe 69 ®

11:30    Dhoma e Lajmeve

11:35   Serial: ”Dila Hanim” epis.70

12:55   Promo

13:00   Talk ®

13:35   Top Koha Music ®

14:40   Top Shop

14:57    Marketing

15:00    KOHA E LAJMEVE

15:10    Oxygen ®

16:40   Top Shop

17:00    KOHA E LAJMEVE

17:15    Oxygen ® -Vazhdimi

18:50    Marketing

19:00    Lajmet e mbrëmjes

20:00   Moti

20:05   Reciklim

20:20   Duartrokitje

21:45    Sporti Total

23:00   KOHA E LAJMEVE

23:15   Serial: “Maria Wern” epis. 20

00:00   Film artistik: “Le Petit Lieutenant”

01:55   Duartrokitje ®

03:00    KOHA E LAJMEVE

03:10   Sporti Total ®

04:10   Film Artistik: “La Fidelite”

06:00    KOHA E LAJMEVE

06:10   Serial: “Iluzionisti” epis.28 ®

07:00    Lajmet e mëngjesit

 

E HËNË 15.12.14

 

07:00    Lajmet e mëngjesit

07:30    Sot

09:00    Koha e lajmeve

09:05    Sot

10:00   City Shop

10:15    Serial: “Uttaran” epis.604 ®

10:35    Top Shop

10:50    Serial: ”Ndihmëse në Manhatten” epis. 18 ®

11:30    Dhoma e lajmeve

11:35   Automan ®

12:10   Top Shop

12:25   Serial për fëmijë: “Jashtëtokësorët Simpatikë” epis.31 ®

12:30    KOHA E LAJMEVE

12:40   City Shop

12:55   N’rrjet ®

13:40   Sporti Total ®

14:40   Top Shop

14:58    Marketing

15:00    KOHA E LAJMEVE

15:15   Dokumentar: “ Ri-Shpikësit ”

15:55    Serial: ”Ndihmëse në Manhatten” epis. 19

16:40   Top Shop

16:45    Marketing

17:00    KOHA E LAJMEVE

17:20   Serial për fëmijë: “Jashtëtokësorët Simpatikë” epis.32

17:30    Te Linda

17:45    Express

18:45    Marketing

19:00    LAJMET E MBRËMJES

19:40    Serial: “Uttaran” epis.605

20:05   Sporti në KTV

20:15    Puls

21:30    Serial: “Dila” epis. 71

22:25   Serial: “Outnumbered” epis. 24

22:55    Marketing

23:00    Interaktiv

00:30   Serial: “Dila” epis. 71 ®

01:15   Express ®

02:00   KOHA E LAJMEVE

02:05   Serial: ”Ndihmëse në Manhatten” epis. 19 ®

02:55   Sporti në KTV

03:05   Puls ®

04:05   Serial: “Outnumbered” epis.24 ®

04:30   Dokumentar: “Efekti Nostradamus”

05:10   Serial: “Uttaran” epis.605 ®

05:35   Dokumentar: “ Ri-Shpikësit ” ®

06:00   KOHA E LAJMEVE

06:10   Serial: ”Iluzionisti” epis.29 ®

07:00    Lajmet e mëngjesit

 

 

E MARTË 16.12.14

 

07:00    Lajmet e mëngjesit

07:30    Sot

09:00    Koha e lajmeve

09:05    Sot

10:00   City Shop

10:15    Serial:” Uttaran “ epis. 605 ®

10:35    Top Shop

10:50    Serial: ”Ndihmëse në Manhatten” epis.19 ®

11:35    Dhoma e lajmeve

11:40    Serial: “Outnumbered” epis.23 ®

12:10   Top Shop

12:25   Serial për fëmijë: “Jashtëtokësorët Simpatikë” epis.32 ®

12:30    KOHA E LAJMEVE

12:40   City Shop

12:55   Express ®

13:40   Puls ®

14:40   Top Shop

15:00    KOHA E LAJMEVE

15:15    Dokumentar: “ Ri-Shpikësit ”

15:55    Serial: ”Ndihmëse në Manhatten” epis.20

16:40   Top Shop

16:55    Marketing

17:00    KOHA E LAJME

17:20   Serial për fëmijë: “Jashtëtokësorët Simpatikë” epis.33

17;30    Te Linda

17:45    Express

18:50    Marketing

19:00    LAJMET E MBRËMJËS

19:40   Serial:” Uttaran “ epis. 606

20:05   Sporti në KTV

20:15    Rubikon

21:30    Serial: “Dila” epis. 72

22:25    Anima

22:55    Marketing

23:00    Interaktiv

00:30   Serial: “Dila” epis. 72 ®

01:10   Express ®

02:00   KOHA E LAJMEVE

02:10   Serial: ”Ndihmëse në Manhatten” epis.20 ®

02:55   Sporti në KTV ®

03:05   Rubikon ®

04:05   Anima ®

04:30    Dokumentar: “Biografi”

05:15   Serial:” Uttaran “ epis. 606 ®

05:35   Dokumentar: “ Ri-Shpikësit ” ®

06:00   KOHA E LAJMEVE

06:10   Serial: “Iluzionisti” epis. 30 ®

07:00    Lajmet e mëngjesit

 

E MËRKURË 17.12.14

 

07:00    Lajmet e mëngjesit

07:30    Sot

09:00    Koha e lajmeve

09:05    Sot

10:00   City Shop

10:15    Serial:” Uttaran “ epis. 606 ®

10:35    Top Shop

10:50    Serial: ”Ndihmëse në Manhatten” epis.20 ®

11:35    Dhoma e lajmeve

11:35    Anima ®

12:10   Top Shop

12:25   Serial për fëmijë: “Jashtëtokësorët Simpatikë” epis.33 ®

12:30    KOHA E LAJMEVE

12:40   City Shop

12:55   Express ®

13:40   Rubikon ®

14:40   Top Shop

15:00    KOHA E LAJMEVE

15:15    Dokumentar: “ Ri-Shpikësit ”

15:55    Serial: ”Ndihmëse në Manhatten” epis.21

16:40   Top Shop

16:58    Marketing

17:00    KOHA E LAJMEVE

17:20   Serial për fëmijë: “Jashtëtokësorët Simpatikë” epis.34

17;30    Te Linda

17:45    Express

18:50    Marketing

19:00    LAJMET E MBRËMJES

19:40   Serial:” Uttaran “ epis. 607

20:05   Sporti në KTV

20:15    Rubikon

21:30    Serial: “Dila” epis.73

22:25    Nëpër film

22:55    Marketing

23:00    Interaktiv

00:30    Serial: “Dila” epis.73 ®

01:15    Express ®

02:00   KOHA E LAJMEVE

02:10   Serial: ”Ndihmëse në Manhatten” epis.21 ®

02:55   Sporti në KTV ®

03:05   Rubikon ®

04:05   Nëpër Film ®

04:30   Dokumentar: “Rivers and Life”

05:15   Serial:” Uttaran “ epis. 607 ®

05:35   Dokumentar: “ Ri-Shpikësit ” ®

06:00   KOHA E LAJMEVE

06:10   Serial: ”Iluzionisti” epis.31 ®

07:00    Lajmet e mëngjesit

 

E ENJTE 18.12 .14

 

07:00    Lajmet e mëngjesit

07:30    Sot

09:00    Koha e lajmeve

09:05    Sot

10:00   City Shop

10:15    Serial:” Uttaran “ epis. 607 ®

10:35    Top Shop

10:55    Serial: ”Ndihmëse në Manhatten” epis.21 ®

11:35    Dhoma e lajmeve

11:40    Nëpër Film ®

12:10   Top Shop

12:25   Serial për fëmijë: “Jashtëtokësorët Simpatikë” epis.34 ®

12:30    KOHA E LAJMEVE

12:40   City Shop

12:55   Express ®

13:40  Rubikon ®

14:40   Top Shop

15:00    KOHA E LAJMEVE

15:15   Dokumentar: “ Ri-Shpikësit ”

15:55    Serial: ”Ndihmëse në Manhatten” epis.22

16:40   Top Shop

17:00    KOHA E LAJMEVE

17:20   Serial për fëmijë: “Jashtëtokësorët Simpatikë” epis.35

17;30    Te Linda

17:45    Express

18:55    Marketing

19:00    LAJMET E MBRËMJES

19:40    Serial:” Uttaran “ epis. 608

20:05    Sporti në KTV

20:15    Rubikon

21:30   Serial: “Dila” epis.74

22:25    Cosmo

22:55    Marketing

23:00    Interaktiv

00:30     Serial: “Dila” epis.74 ®

01:15    Express ®

02:00   KOHA E LAJMEVE

02:10   Serial: ”Ndihmëse në Manhatten” epis.22 ®

02:55   Sporti në KTV

03:05   Rubikon ®

04:05   Cosmo ®

04:30    Dokumentar: ”Acient Megastructures”

05:15   Serial:” Uttaran “ epis. 608 ®

05:35   Dokumentar: “ Ri-Shpikësit ” ®

06:00   KOHA E LAJMEVE

06:10   Serial: ”Iluzionisti” epis.32 ®

07:00    Lajmet e mëngjesit

 

 

E PREMTE 19.12.14

 

07:00    Lajmet e mëngjesit

07:30    Sot

09:00    Koha e lajmeve

09:05    Sot

10:00   City Shop

10:15    Serial: “Uttaran” epis. 608 ®

10:35    Top Shop

10:55    Serial: ”Ndihmëse në Manhatten” epis. 22 ®

11:35    Dhoma e lajmeve

11:40   Cosmo ®

12:10   Top Shop

12:25   Serial për fëmijë: “Jashtëtokësorët Simpatikë” epis.35 ®

12:30    KOHA E LAJMEVE

12:40   City Shop

12:55    Express ®

13:55   Rubikon ®

14:40   Top Shop

15:00    KOHA E LAJMEVE

15:15    Dokumentar: “ Ri-Shpikësit ”

15:55    Serial: ”Ndihmëse në Manhatten” epis.23

16:40   Top Shop

16:55    Marketing

17:00    KOHA E LAJMEVE

17:20   Serial për fëmijë: “Jashtëtokësorët Simpatikë” epis. 36

17;30    Te Linda

17:45    038

18:50   Marketing

19:00    LAJMET E MBRËMJES

19:40   Serial: “Uttaran” epis. 609

20:05    Sporti në KTV

20:15               Express !

21:00   Serial:”Miranda” epis.16

21:30   Serial: “Dila” epis.75

22:25   Automan

23:00    Interaktiv

00:30   Serial: “Dila” epis.75 ®

01:15   Express            ! ®

02:00   KOHA E LAJMEVE

02:10    Serial: ”Ndihmëse në Manhatten” epis.23 ®

02:55   Sporti në KTV

03:05   038 ®

04:00   Automan ®

04:25   Dokumentar: “Apocalypse rise of Hitler”

05:15   Serial: “Uttaran” epis. 609 ®

05:35   Serial:”Miranda” epis.16 ®

06:00   KOHA E LAJMEVE

06:10   Serial: ”Iluzionisti” epis.33 ®

07:00    Lajmet e mëngjesit

 

 

E SHTUNË 20.12.14

 

07:00    Lajmet e mëngjesit

07:30    Sot

09:00    Lajmet

09:05    Sot

10:00   City Shop

10:15   Serial:”Miranda” epis. 16 ®

10:35    Top Shop

10:55   Serial: “Dila” epis. 71 ®

11:30   Dhoma e Lajmeve

11:35    Serial: “Dila” epis. 71 ®

12:10   Top Shop

12:25  Promo

12:30    KOHA E LAJMEVE

12:40   City Shop

12:55   Express! ®

13:40   Film Vizatimor: Chaplin – epis. 6

13:47   Film Vizatimor: Pocoyo – epis.6

13:54   Film Vizatimor: Chearlies Bear – epis.6

14:01   Serial për Fëmijë: Jashtëtokësorët Simpatikë – epis. 6

14:02   Serial për Fëmijë: Gjeli i Çmendur – epis. 6

14:10   Serial: “Lazy Town” epis. 52 ®

14:40   Top Shop

14:57    Marketing

15:00    KOHA E LAJMEVE

15:15    Dokumentar: “Ri-Shpikësit”

15:40   038 ®

16:25   Rreth Botës ®

16:40   Top Shop

17:00   KOHA E LAJMEVE

17:15   Promo

17:20   Talk

18:00   Top Koha Music

19:00    LAJMET E MBRËMJES

19:40    Modelet e Jashtëzaonkshme: epis.6

20:05    Sporti në KTV

20:15   Oxygen

22:55   Marketing

23:00   KOHA E LAJMEVE

23:15   Sporti në KTV

23:30    Serial: “Maria Wern” epis. 21

00:15   Film Artistik

02:00   KOHA E LAJMEVE

02:10   Talk ®

02:40    Rreth Botës ®

03:00   Sporti në KTV ®

03:10   Oxygen ®

05:30   Modelet e Jashtëzaonkshme: epis.6 ®

06:10   Serial: ”Iluzionisti” epis.34 ®

07:00    Lajmet e mëngjesit