KTV

Kohavision

 

E HËNË  20.10.14

 

07:00    Lajmet e mëngjesit

07:30    Sot

09:00    Koha e lajmeve

09:05    Sot

10:00    City Shop

10:15    Serial: “Uttaran” epis.566  ®

10:35    Top Shop

10:50    Serial: ”Iluzionisti”  epis.29  ®

11:30    Dhoma e lajmeve

11:35    Automan ®

12:10    Top Shop

12:25    Serial për fëmijë: “Chaplin” epis.95 ®

12:30    KOHA E LAJMEVE

12:40    City Shop

12:55    N’rrjet ®

13:40    Sporti Total ®

14:40    Top Shop

14:58    Marketing

15:00    KOHA E LAJMEVE

15:15    Dokumentar: “ Ri-Shpikësit ” epis. 16

15:55    Serial: ”Iluzionisti”  epis.30

16:40    Top Shop

16:45    Marketing

17:00    KOHA E LAJMEVE

17:20    Serial për fëmijë: “Chaplin” epis.96

17:30    Te Linda

17:45    Express

18:45    Marketing

19:00    LAJMET E MBRËMJES

19:40    Serial: “Uttaran” epis.567

20:05    Sporti në KTV

20:15    Puls

21:30    Serial: “Dila” epis. 26

22:25    Serial: “Outnumbered” epis. 18

22:55    Marketing

23:00    Interaktiv

00:30    Serial: “Dila” epis. 26 ®

01:15    Express ®

02:00    KOHA E LAJMEVE

02:05    Serial: ”Iluzionisti”  epis.30 ®

02:55    Sporti në KTV

03:05    Puls ®

04:05    Serial: “Outnumbered” epis.18 ®

04:30    Dokumentar: “Efekti Nostradamus” epis. 7

05:10    Serial: “Uttaran” epis.567  ®

05:35    Dokumentar: “ Ri-Shpikësit ” epis. 16 ®

06:00    KOHA E LAJMEVE

06:10    Serial: “Klasa” epis 41

07:00    Lajmet e mëngjesit

 

E MARTË 21.10.14

 

07:00    Lajmet e mëngjesit

07:30    Sot

09:00    Koha e lajmeve

09:05    Sot

10:00    City Shop

10:15    Serial:” Uttaran “ epis.  567 ®

10:35    Top Shop

10:50    Serial: ”Iluzionisti”  epis.25 ®

11:35    Dhoma e lajmeve

11:40    Serial: “Outnumbered” epis.17 ®

12:10    Top Shop

12:25    Serial per femije: “Chaplin” epis. 96 ®

12:30    KOHA E LAJMEVE

12:40    City Shop

12:55    Express ®

13:40    Puls ®

14:40    Top Shop

15:00    KOHA E LAJMEVE

15:15    Dokumentar: “ Ri-Shpikësit ” epis.17

15:55    Serial: ”Iluzionisti”  epis.26

16:40    Top Shop

16:55    Marketing

17:00    KOHA E LAJME

17:20    Serial per femije: “Chaplin” epis. 97

17;30    Te Linda

17:45    Express

18:50    Marketing

19:00    LAJMET E MBRËMJËS

19:40    Serial:” Uttaran “ epis. 568

20:05    Sporti në KTV

20:15    Rubikon

21:30    Serial: “Dila” epis. 27

22:25    Anima

22:55    Marketing

23:00    Interaktiv

00:30    Serial: “Dila” epis. 27 ®

01:10    Express ®

02:00    KOHA E LAJMEVE

02:10    Serial: ”Iluzionisti”  epis.26 ®

02:55    Sporti në KTV ®

03:05    Rubikon ®

04:05    Anima  ®

04:30    Dokumentar: “Biografi” epis. 7

05:15    Serial:” Uttaran “ epis.  568 ®

05:35    Dokumentar: “ Ri-Shpikësit ” epis.17 ®

06:00    KOHA E LAJMEVE

06:10    Serial: “Klasa” epis 42

07:00    Lajmet e mëngjesit

 

 

E MËRKURË 22.10.14

 

07:00    Lajmet e mëngjesit

07:30    Sot

09:00    Koha e lajmeve

09:05    Sot

10:00    City Shop

10:15    Serial:” Uttaran “ epis. 568  ®

10:35    Top Shop

10:50    Serial:” Iluzionisti” epis.26 ®

11:35    Dhoma e lajmeve

11:35    Anima ®

12:10    Top Shop

12:25    Serial per fëmijë: “Chaplin” epis. 97 ®

12:30    KOHA E LAJMEVE

12:40    City Shop

12:55    Express ®

13:40    Rubikon ®

14:40    Top Shop

15:00    KOHA E LAJMEVE

15:15    Dokumentar: “ Ri-Shpikësit ” epis. 18

15:55    Serial:” Iluzionisti” epis. 27

16:40    Top Shop

16:58    Marketing

17:00    KOHA E LAJMEVE

17:20    Serial per fëmijë: “Chaplin” epis. 98

17;30    Te Linda

17:45    Express

18:50    Marketing

19:00    LAJMET E MBRËMJES

19:40    Serial:” Uttaran “ epis. 569

20:05    Sporti në KTV

20:15    Rubikon

21:30    Serial: “Dila” epis.28

22:25    Nëpër film

22:55    Marketing

23:00    Interaktiv

00:30    Serial: “Dila” epis.28 ®

01:15    Express ®

02:00    KOHA E LAJMEVE

02:10    Serial:” Iluzionisti” epis. 27 ®

02:55    Sporti në KTV  ®

03:05    Rubikon ®

04:05    Nëpër Film ®

04:30    Dokumentar: “Rivers and Life” epis.7

05:15    Serial:” Uttaran “ epis. 569 ®

05:35    Dokumentar: “ Ri-Shpikësit ” epis. 18 ®

06:00    KOHA E LAJMEVE

06:10    Serial: “Klasa” epis.43

07:00    Lajmet e mëngjesit

 

 

E ENJTE 23.10.14

 

07:00    Lajmet e mëngjesit

07:30    Sot

09:00    Koha e lajmeve

09:05    Sot

10:00    City Shop

10:15    Serial:” Uttaran “ epis. 569 ®

10:35    Top Shop

10:55    Serial:” Iluzionisti” epis. 27 ®

11:35    Dhoma e lajmeve

11:40    Nëpër Film ®

12:10    Top Shop

12:25    Serial për fëmijë: “Chaplin” epis. 98 ®

12:30    KOHA E LAJMEVE

12:40    City Shop

12:55    Express ®

13:40    Rubikon ®

14:40    Top Shop

15:00    KOHA E LAJMEVE

15:15    Dokumentar: “ Ri-Shpikësit ” epis. 19

15:55    Serial:” Iluzionisti” epis. 28

16:40    Top Shop

17:00    KOHA E LAJMEVE

17:20    Serial për fëmijë: “Chaplin” epis. 99

17;30    Te Linda

17:45    Express

18:55    Marketing

19:00    LAJMET E MBRËMJES

19:40    Serial:” Uttaran “ epis. 570

20:05    Sporti në KTV

20:15    Rubikon

21:30    Serial: “Dila” epis.29

22:25    Cosmo

22:55    Marketing

23:00    Interaktiv

00:30     Serial: “Dila” epis.29 ®

01:15    Express ®

02:00    KOHA E LAJMEVE

02:10    Serial:” Iluzionisti” epis. 28 ®

02:55    Sporti në KTV

03:05    Rubikon ®

04:05    Cosmo ®

04:30    Dokumentar: ”Acient Megastructures” epis. 7

05:15    Serial:” Uttaran “ epis. 570 ®

05:35    Dokumentar: “ Ri-Shpikësit ” epis. 19 ®

06:00    KOHA E LAJMEVE

06:10    Serial: “Klasa” epis.44

07:00    Lajmet e mëngjesit

 

 

E PREMTE  24.10.14

 

07:00    Lajmet e mëngjesit

07:30    Sot

09:00    Koha e lajmeve

09:05    Sot

10:00    City Shop

10:15    Serial: “Uttaran” epis. 570 ®

10:35    Top Shop

10:55    Serial:” Iluzionisti” epis. 28 ®

11:35    Dhoma e lajmeve

11:40    Cosmo ®

12:10    Top Shop

12:25    Serial për fëmijë: “Chaplin” epis. 99 ®

12:30    KOHA E LAJMEVE

12:40    City Shop

12:55    Express ®

13:55    Rubikon ®

14:40    Top Shop

15:00    KOHA E LAJMEVE

15:15    Dokumentar: “ Ri-Shpikësit ” epis.20

15:55    Serial:” Iluzionisti” epis. 29

16:40    Top Shop

16:55    Marketing

17:00    KOHA E LAJMEVE

17:20    Serial për fëmijë: “Chaplin” epis.100

17;30    Te Linda

17:45    038

18:50    Marketing

19:00    LAJMET E MBRËMJES

19:40    Serial: “Uttaran” epis. 571

20:05    Sporti në KTV

20:15                Express            !

21:00    Serial:”Miranda” epis. 8

21:30    Serial: “Dila” epis.30

22:25    Automan

23:00    Interaktiv

00:30    Serial: “Dila” epis.30 ®

01:15    Express            !  ®

02:00    KOHA E LAJMEVE

02:10    Serial:” Iluzionisti” epis. 29 ®

02:55    Sporti në KTV

03:05    038 ®

04:00    Automan ®

04:25    Dokumentar: “Apocalypse rise of Hitler” epis. 7

05:15    Serial: “Uttaran” epis. 571 ®

05:35    Serial:”Miranda” epis. 8 ®

06:00    KOHA E LAJMEVE

06:10    Serial: “Klasa” epis.45

07:00    Lajmet e mëngjesit

 

 

E SHTUNË  25.10.14

 

07:00    Lajmet e mëngjesit

07:30    Sot

09:00    Lajmet

09:05    Sot

10:00    City Shop

10:15    Serial:”Miranda” epis. 8 ®

10:35    Top Shop

10:55    Serial: “Dila” epis. 31 ®

11:30    Dhoma e Lajmeve

11:35    Serial: “Dila” epis. 32 ®

12:10    Top Shop

12:25    Promo

12:30    KOHA E LAJMEVE

12:40    City Shop

12:55    Express! ®

13:40    Serial: “Roman Mysteries” epis. 19 ®

14:10    Serial: “Lazy Town” epis. 44 ®

14:40    Top Shop

14:57    Marketing

15:00    KOHA E LAJMEVE

15:15    Dokumentar: “Ri-Shpikësit” epis. 21

15:40    038 ®

16:25    Rreth Botës ®

16:40    Top Shop

17:00    KOHA E LAJMEVE

17:15    Promo

17:20    Talk

18:00    Top Koha Music

19:00    LAJMET E MBRËMJES

19:40    Dizajnerët e jashtëzaonkshëm: epis.23

20:05    Sporti në KTV

20:15    Oxygen

22:55    Marketing

23:00    KOHA E LAJMEVE

23:15    Sporti në KTV

23:30    Film Artistik

01:00    Top Koha Music ®

02:00    KOHA E LAJMEVE

02:10    Talk ®

02:40    Rreth Botës ®

03:00    Sporti në KTV ®

03:10    Oxygen ®

05:30    Dizajnerët e jashtëzaonkshëm: epis.23 ®

06:10    Serial: “Klasa” epis. 46

07:00    Lajmet e mëngjesit