KTV

Kohavision

 

E ENJTE 30.10.14

 

07:00    Lajmet e mëngjesit

07:30    Sot

09:00    Koha e lajmeve

09:05    Sot

10:00   City Shop

10:15    Serial:” Uttaran “ epis. 573 ®

10:35    Top Shop

10:55    Serial:” Iluzionisti” epis. 37 ®

11:35    Dhoma e lajmeve

11:40    Nëpër Film ®

12:10   Top Shop

12:25   Serial për fëmijë: “Chaplin” epis. 103 ®

12:30    KOHA E LAJMEVE

12:40   City Shop

12:55   Express ®

13:40  Rubikon ®

14:40   Top Shop

15:00    KOHA E LAJMEVE

15:15   Dokumentar: “ Ri-Shpikësit ” epis. 19

15:55    Serial:” Iluzionisti” epis. 38

16:40   Top Shop

17:00    KOHA E LAJMEVE

17:20   Serial për fëmijë: “Chaplin” epis. 104

17;30    Te Linda

17:45    Express

18:55    Marketing

19:00    LAJMET E MBRËMJES

19:40    Serial:” Uttaran “ epis. 574

20:05    Sporti në KTV

20:15    Rubikon

21:30   Serial: “Dila” epis.39

22:25    Cosmo

22:55    Marketing

23:00    Interaktiv

00:30     Serial: “Dila” epis.39 ®

01:15    Express ®

02:00   KOHA E LAJMEVE

02:10   Serial:” Iluzionisti” epis. 38 ®

02:55   Sporti në KTV

03:05   Rubikon ®

04:05   Cosmo ®

04:30    Dokumentar: ”Acient Megastructures” epis. 8

05:15   Serial:” Uttaran “ epis. 574 ®

05:35   Dokumentar: “ Ri-Shpikësit ” epis. 19 ®

06:00   KOHA E LAJMEVE

06:10   Serial: “Klasa” epis.52

07:00    Lajmet e mëngjesit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E PREMTE 31.10.14

 

07:00    Lajmet e mëngjesit

07:30    Sot

09:00    Koha e lajmeve

09:05    Sot

10:00   City Shop

10:15    Serial: “Uttaran” epis. 574 ®

10:35    Top Shop

10:55    Serial:” Iluzionisti” epis. 38 ®

11:35    Dhoma e lajmeve

11:40   Cosmo ®

12:10   Top Shop

12:25   Serial për fëmijë: “Chaplin” epis. 104 ®

12:30    KOHA E LAJMEVE

12:40   City Shop

12:55    Express ®

13:55   Rubikon ®

14:40   Top Shop

15:00    KOHA E LAJMEVE

15:15    Dokumentar: “ Ri-Shpikësit ” epis.20

15:55    Serial:” Iluzionisti” epis. 39

16:40   Top Shop

16:55    Marketing

17:00    KOHA E LAJMEVE

17:20   Serial për fëmijë: “Chaplin” epis.104

17;30    Te Linda

17:45    038

18:50   Marketing

19:00    LAJMET E MBRËMJES

19:40   Serial: “Uttaran” epis. 575

20:05    Sporti në KTV

20:15               Express !

21:00   Serial:”Miranda” epis.10

21:30   Serial: “Dila” epis.40

22:25   Automan

23:00    Interaktiv

00:30   Serial: “Dila” epis.40 ®

01:15   Express            ! ®

02:00   KOHA E LAJMEVE

02:10   Serial:” Iluzionisti” epis. 39 ®

02:55   Sporti në KTV

03:05   038 ®

04:00   Automan ®

04:25   Dokumentar: “Apocalypse rise of Hitler” epis. 9

05:15   Serial: “Uttaran” epis. 575 ®

05:35   Serial:”Miranda” epis.10 ®

06:00    KOHA E LAJMEVE

06:10   Serial: “Klasa” epis.53

07:00    Lajmet e mëngjesit

 

 

 

E SHTUNË 01.11.14

 

07:00    Lajmet e mëngjesit

07:30    Sot

09:00    Lajmet

09:05    Sot

10:00   City Shop

10:15   Serial:”Miranda” epis. 10 ®

10:35    Top Shop

10:55   Serial: “Dila” epis. 36 ®

11:30   Dhoma e Lajmeve

11:35    Serial: “Dila” epis. 37 ®

12:10   Top Shop

12:25  Promo

12:30    KOHA E LAJMEVE

12:40   City Shop

12:55   Express! ®

13:40   Serial: “Roman Mysteries” epis. 20 ®

14:10   Serial: “Lazy Town” epis. 45 ®

14:40   Top Shop

14:57    Marketing

15:00    KOHA E LAJMEVE

15:15   Dokumentar: “Ri-Shpikësit” epis. 21

15:40   038 ®

16:25   Rreth Botës ®

16:40   Top Shop

17:00   KOHA E LAJMEVE

17:15   Promo

17:20   Talk

18:00   Top Koha Music

19:00    LAJMET E MBRËMJES

19:40    Dizajnerët e jashtëzaonkshëm: epis.24

20:05    Sporti në KTV

20:15   Oxygen

22:55   Marketing

23:00   KOHA E LAJMEVE

23:15   Sporti në KTV

23:30   Serial: “Maria Wern” epis. 3

00:15   Film Artistik

02:00   KOHA E LAJMEVE

02:10   Talk ®

02:40    Rreth Botës ®

03:00   Sporti në KTV ®

03:10   Oxygen ®

05:30   Dizajnerët e jashtëzaonkshëm: epis.24 ®

06:10   Serial: “Klasa” epis. 54

07:00    Lajmet e mëngjesit

 

 

E DIEL 02.11.14

 

07:00    Serial Britanik: Miranda epis. 9 ®

07:30   Film Vizatimor: Chaplin – epis. 100, 101, 102, 103, 104

08:00   Film Vizatimor: Pocoyo – epis.31, 32, 33

08:15   Film Vizatimor: Chearlies Bear – epis.28, 29

08:30   Top Shop

08:45   Serial për Fëmijë: Roman Mysteries epis. 20

09:15    Serial për Fëmijë: Lazy Town – epis 45

09:35    Top Lista për Fëmijë

10:00    City Shop

10:15    Serial: ”Dila Hanim” epis.38 dhe 39 ®

11:30    Dhoma e Lajmeve

11:35   Serial: ”Dila Hanim” epis.40

12:10    Top Shop

12:30    KOHA E LAJMEVE

12:40   City Shop

12:55   Promo

13:00   Talk ®

13:35   Top Koha Music ®

14:40   Top Shop

14:57    Marketing

15:00    KOHA E LAJMEVE

15:10    Oxygen ®

16:40   Top Shop

17:00    KOHA E LAJMEVE

17:15    Oxygen ® -Vazhdimi

18:50    Marketing

19:00    Lajmet e mbrëmjes

19:40   N’rrjet

20:20   Duartrokitje

21:45    Sporti Total

23:00   KOHA E LAJMEVE

23:15   Serial: “Maria Wern” epis. 7

00:00   Film artistik

01:35   Duartrokitje ®

03:00    KOHA E LAJMEVE

03:10   Sporti Total ®

04.10   KOHA E LAJMEVE

04:20   Film Artistik

06:00    KOHA E LAJMEVE

06:10   Serial: “Klasa” epis. 55

07:00    Lajmet e mëngjesit

 

 

E HËNË 03.11.14

 

07:00    Lajmet e mëngjesit

07:30    Sot

09:00    Koha e lajmeve

09:05    Sot

10:00   City Shop

10:15    Serial: “Uttaran” epis.575 ®

10:35    Top Shop

10:50    Serial: ”Iluzionisti” epis.39 ®

11:30    Dhoma e lajmeve

11:35   Automan ®

12:10   Top Shop

12:25   Serial për fëmijë: “Jashtëtokësorët Simpatikë” epis.1 ®

12:30    KOHA E LAJMEVE

12:40   City Shop

12:55   N’rrjet ®

13:40   Sporti Total ®

14:40   Top Shop

14:58    Marketing

15:00    KOHA E LAJMEVE

15:15   Dokumentar: “ Ri-Shpikësit ” epis. 17

15:55    Serial: ”Iluzionisti” epis.40

16:40   Top Shop

16:45    Marketing

17:00    KOHA E LAJMEVE

17:20   Serial për fëmijë: “Jashtëtokësorët Simpatikë” epis.2

17:30    Te Linda

17:45    Express

18:45    Marketing

19:00    LAJMET E MBRËMJES

19:40    Serial: “Uttaran” epis.576

20:05   Sporti në KTV

20:15    Puls

21:30    Serial: “Dila” epis. 41

22:25   Serial: “Outnumbered” epis. 20

22:55    Marketing

23:00    Interaktiv

00:30   Serial: “Dila” epis. 41 ®

01:15   Express ®

02:00   KOHA E LAJMEVE

02:05   Serial: ”Iluzionisti” epis.40 ®

02:55   Sporti në KTV

03:05   Puls ®

04:05   Serial: “Outnumbered” epis.20 ®

04:30   Dokumentar: “Efekti Nostradamus” epis. 9

05:10   Serial: “Uttaran” epis.576 ®

05:35   Dokumentar: “ Ri-Shpikësit ” epis. 17 ®

06:00   KOHA E LAJMEVE

06:10   Serial: “Klasa” epis 56

07:00    Lajmet e mëngjesit

 

 

E MARTË 04.11.14

 

07:00    Lajmet e mëngjesit

07:30    Sot

09:00    Koha e lajmeve

09:05    Sot

10:00   City Shop

10:15    Serial:” Uttaran “ epis. 576 ®

10:35    Top Shop

10:50    Serial: ”Iluzionisti” epis.40 ®

11:35    Dhoma e lajmeve

11:40    Serial: “Outnumbered” epis.17 ®

12:10   Top Shop

12:25   Serial për fëmijë: “Jashtëtokësorët Simpatikë” epis.2 ®

12:30    KOHA E LAJMEVE

12:40   City Shop

12:55   Express ®

13:40   Puls ®

14:40   Top Shop

15:00    KOHA E LAJMEVE

15:15    Dokumentar: “ Ri-Shpikësit ” epis.18

15:55    Serial: ”Iluzionisti” epis.41

16:40   Top Shop

16:55    Marketing

17:00    KOHA E LAJME

17:20   Serial për fëmijë: “Jashtëtokësorët Simpatikë” epis.3

17;30    Te Linda

17:45    Express

18:50    Marketing

19:00    LAJMET E MBRËMJËS

19:40   Serial:” Uttaran “ epis. 577

20:05   Sporti në KTV

20:15    Rubikon

21:30    Serial: “Dila” epis. 42

22:25    Anima

22:55    Marketing

23:00    Interaktiv

00:30   Serial: “Dila” epis. 42 ®

01:10   Express ®

02:00   KOHA E LAJMEVE

02:10   Serial: ”Iluzionisti” epis.41 ®

02:55   Sporti në KTV ®

03:05   Rubikon ®

04:05   Anima ®

04:30    Dokumentar: “Biografi” epis. 9

05:15   Serial:” Uttaran “ epis. 577 ®

05:35   Dokumentar: “ Ri-Shpikësit ” epis.18 ®

06:00   KOHA E LAJMEVE

06:10   Serial: “Klasa” epis. 57

07:00    Lajmet e mëngjesit

 

 

E MËRKURË 05.11.14

 

07:00    Lajmet e mëngjesit

07:30    Sot

09:00    Koha e lajmeve

09:05    Sot

10:00   City Shop

10:15    Serial:” Uttaran “ epis. 577 ®

10:35    Top Shop

10:50    Serial:” Iluzionisti” epis.41 ®

11:35    Dhoma e lajmeve

11:35    Anima ®

12:10   Top Shop

12:25   Serial për fëmijë: “Jashtëtokësorët Simpatikë” epis.3 ®

12:30    KOHA E LAJMEVE

12:40   City Shop

12:55   Express ®

13:40   Rubikon ®

14:40   Top Shop

15:00    KOHA E LAJMEVE

15:15    Dokumentar: “ Ri-Shpikësit ” epis. 19

15:55    Serial:” Iluzionisti” epis. 42

16:40   Top Shop

16:58    Marketing

17:00    KOHA E LAJMEVE

17:20   Serial për fëmijë: “Jashtëtokësorët Simpatikë” epis.4

17;30    Te Linda

17:45    Express

18:50    Marketing

19:00    LAJMET E MBRËMJES

19:40   Serial:” Uttaran “ epis. 578

20:05    Sporti në KTV

20:15    Rubikon

21:30    Serial: “Dila” epis.43

22:25    Nëpër film

22:55    Marketing

23:00    Interaktiv

00:30    Serial: “Dila” epis.43 ®

01:15    Express ®

02:00   KOHA E LAJMEVE

02:10   Serial:” Iluzionisti” epis. 42 ®

02:55   Sporti në KTV ®

03:05   Rubikon ®

04:05   Nëpër Film ®

04:30   Dokumentar: “Rivers and Life” epis.2

05:15   Serial:” Uttaran “ epis. 578 ®

05:35   Dokumentar: “ Ri-Shpikësit ” epis. 19 ®

06:00   KOHA E LAJMEVE

06:10   Serial: “Klasa” epis.58

07:00    Lajmet e mëngjesit

 

 

 

 

E ENJTE 06.11.14

 

07:00    Lajmet e mëngjesit

07:30    Sot

09:00    Koha e lajmeve

09:05    Sot

10:00   City Shop

10:15    Serial:” Uttaran “ epis. 578 ®

10:35    Top Shop

10:55    Serial:” Iluzionisti” epis. 42 ®

11:35    Dhoma e lajmeve

11:40    Nëpër Film ®

12:10   Top Shop

12:25   Serial për fëmijë: “Jashtëtokësorët Simpatikë” epis.4 ®

12:30    KOHA E LAJMEVE

12:40   City Shop

12:55   Express ®

13:40  Rubikon ®

14:40   Top Shop

15:00    KOHA E LAJMEVE

15:15   Dokumentar: “ Ri-Shpikësit ” epis. 20

15:55    Serial:” Iluzionisti” epis. 43

16:40   Top Shop

17:00    KOHA E LAJMEVE

17:20   Serial për fëmijë: “Jashtëtokësorët Simpatikë” epis.5

17;30    Te Linda

17:45    Express

18:55    Marketing

19:00    LAJMET E MBRËMJES

19:40    Serial:” Uttaran “ epis. 579

20:05    Sporti në KTV

20:15    Rubikon

21:30   Serial: “Dila” epis.44

22:25    Cosmo

22:55    Marketing

23:00    Interaktiv

00:30     Serial: “Dila” epis.44 ®

01:15    Express ®

02:00   KOHA E LAJMEVE

02:10   Serial:” Iluzionisti” epis. 43 ®

02:55   Sporti në KTV

03:05   Rubikon ®

04:05   Cosmo ®

04:30    Dokumentar: ”Acient Megastructures” epis.1

05:15   Serial:” Uttaran “ epis. 579 ®

05:35   Dokumentar: “ Ri-Shpikësit ” epis. 20 ®

06:00   KOHA E LAJMEVE

06:10   Serial: “Klasa” epis.59

07:00    Lajmet e mëngjesit

 

 

 

E PREMTE 07.11.14

 

07:00    Lajmet e mëngjesit

07:30    Sot

09:00    Koha e lajmeve

09:05    Sot

10:00   City Shop

10:15    Serial: “Uttaran” epis. 579 ®

10:35    Top Shop

10:55    Serial:” Iluzionisti” epis. 43 ®

11:35    Dhoma e lajmeve

11:40   Cosmo ®

12:10   Top Shop

12:25   Serial për fëmijë: “Jashtëtokësorët Simpatikë” epis.5 ®

12:30    KOHA E LAJMEVE

12:40   City Shop

12:55    Express ®

13:55   Rubikon ®

14:40   Top Shop

15:00    KOHA E LAJMEVE

15:15    Dokumentar: “ Ri-Shpikësit ” epis.21

15:55    Serial:” Iluzionisti” epis. 44

16:40   Top Shop

16:55    Marketing

17:00    KOHA E LAJMEVE

17:20   Serial për fëmijë: “Jashtëtokësorët Simpatikë” epis.6

17;30    Te Linda

17:45    038

18:50   Marketing

19:00    LAJMET E MBRËMJES

19:40   Serial: “Uttaran” epis. 580

20:05    Sporti në KTV

20:15               Express !

21:00   Serial:”Miranda” epis.10

21:30   Serial: “Dila” epis.45

22:25   Automan

23:00    Interaktiv

00:30   Serial: “Dila” epis.45 ®

01:15   Express            ! ®

02:00   KOHA E LAJMEVE

02:10   Serial:” Iluzionisti” epis. 44 ®

02:55   Sporti në KTV

03:05   038 ®

04:00   Automan ®

04:25   Dokumentar: “Apocalypse rise of Hitler” epis. 1

05:15   Serial: “Uttaran” epis. 580 ®

05:35   Serial:”Miranda” epis.10 ®

06:00   KOHA E LAJMEVE

06:10   Serial: “Klasa” epis.60

07:00    Lajmet e mëngjesit

 

 

 

E SHTUNË 08.11.14

 

07:00    Lajmet e mëngjesit

07:30    Sot

09:00    Lajmet

09:05    Sot

10:00   City Shop

10:15   Serial:”Miranda” epis. 10 ®

10:35    Top Shop

10:55   Serial: “Dila” epis. 36 ®

11:30   Dhoma e Lajmeve

11:35    Serial: “Dila” epis. 37 ®

12:10   Top Shop

12:25  Promo

12:30    KOHA E LAJMEVE

12:40   City Shop

12:55   Express! ®

13:40   Serial: “Roman Mysteries” epis. 20 ®

14:10   Serial: “Lazy Town” epis. 45 ®

14:40   Top Shop

14:57    Marketing

15:00    KOHA E LAJMEVE

15:15   Dokumentar: “Ri-Shpikësit” epis. 21

15:40   038 ®

16:25   Rreth Botës ®

16:40   Top Shop

17:00   KOHA E LAJMEVE

17:15   Promo

17:20   Talk

18:00   Top Koha Music

19:00    LAJMET E MBRËMJES

19:40    Modelet e Jashtëzaonkshme: epis.1

20:05    Sporti në KTV

20:15   Oxygen

22:55   Marketing

23:00   KOHA E LAJMEVE

23:15   Sporti në KTV

23:30   Serial: “Maria Wern” epis. 9

00:15   Film Artistik

02:00   KOHA E LAJMEVE

02:10   Talk ®

02:40    Rreth Botës ®

03:00   Sporti në KTV ®

03:10   Oxygen ®

05:30   Modelet e Jashtëzaonkshme: epis.1 ®

06:10   Serial: “Klasa” epis. 61

07:00    Lajmet e mëngjesit