KTV

Kohavision

E MËRKURË 25.03.15

07:00 Lajmet e mëngjesit
07:30 Sot
09:00 Koha e lajmeve
09:05 Sot
10:00 City Shop
10:15 Serial:” Uttaran “ epis. 673 ®
10:35 Top Shop
10:50 Serial: ”Ndihmëse në Manhatten” epis.85 ®
11:35 Dhoma e lajmeve
11:35 Pro X ®
12:10 Top Shop
12:25 Serial për fëmijë: “MUMUHUG” epis.47 ®
12:30 KOHA E LAJMEVE
12:40 City Shop
12:55 Express ®
13:40 Rubikon ®
14:40 Top Shop
15:00 KOHA E LAJMEVE
15:15 Serial: “Outnumbered” epis.12
15:55 Serial: ”Ndihmëse në Manhatten” epis.86
16:40 Top Shop
16:58 Marketing
17:00 KOHA E LAJMEVE
17:20 Serial për fëmijë: “MUMUHUG” epis.48
17;30 Te Linda
17:45 Express
18:50 Marketing
19:00 LAJMET E MBRËMJES
19:40 Serial:” Uttaran “ epis. 674
20:05 Sporti në KTV
20:15 Rubikon
21:30 Serial: “Kurt Seyit ve Sura ” epis.33
22:25 Nëpër film
22:55 Marketing
23:00 Interaktiv
00:30 Serial: “Kurt Seyit ve Sura ” epis.33 ®
01:15 Express ®
02:00 KOHA E LAJMEVE
02:10 Serial: ”Ndihmëse në Manhatten” epis.86 ®
02:55 Sporti në KTV ®
03:05 Rubikon ®
04:05 Serial: “Akademia e Vallëzimit” epis.20
04:45 Dokumentar
05:30 Nëpër film ®
06:00 KOHA E LAJMEVE
06:10 Serial:” Uttaran “ epis. 674 ®
06:30 Serial: “Outnumbered” epis.12 ®
07:00 Lajmet e mëngjesit

 

E ENJTE 26.03 .15

07:00 Lajmet e mëngjesit
07:30 Sot
09:00 Koha e lajmeve
09:05 Sot
10:00 City Shop
10:15 Serial:” Uttaran “ epis. 674 ®
10:35 Top Shop
10:55 Serial: ”Ndihmëse në Manhatten” epis.86 ®
11:35 Dhoma e lajmeve
11:40 Nëpër Film ®
12:10 Top Shop
12:25 Serial për fëmijë: “MUMUHUG” epis.48 ®
12:30 KOHA E LAJMEVE
12:40 City Shop
12:55 Express ®
13:40 Rubikon ®
14:40 Top Shop
15:00 KOHA E LAJMEVE
15:15 Serial: “Outnumbered” epis.13
15:55 Serial: ”Ndihmëse në Manhatten” epis.87
16:40 Top Shop
17:00 KOHA E LAJMEVE
17:20 Serial për fëmijë: “MUMUHUG” epis.49
17;30 Te Linda
17:45 Express
18:55 Marketing
19:00 LAJMET E MBRËMJES
19:40 Serial:” Uttaran “ epis. 675
20:05 Sporti në KTV
20:15 Rubikon
21:30 Serial: “Kurt Seyit ve Sura ” epis.34
22:25 Cosmo
22:55 Marketing
23:00 Interaktiv
00:30 Serial: “Kurt Seyit ve Sura ” epis.34 ®
01:15 Express ®
02:00 KOHA E LAJMEVE
02:10 Serial: ”Ndihmëse në Manhatten” epis.87 ®
02:55 Sporti në KTV
03:05 Rubikon ®
04:05 Serial: “Akademia e Vallëzimit” epis.21
04:45 Dokumentar
05:30 Cosmo ®
06:00 KOHA E LAJMEVE
06:10 Serial:” Uttaran “ epis. 675 ®
06:30 Serial: “Outnumbered” epis.13 ®
07:00 Lajmet e mëngjesit

 

E PREMTE 27.03.15

07:00 Lajmet e mëngjesit
07:30 Sot
09:00 Koha e lajmeve
09:05 Sot
10:00 City Shop
10:15 Serial: “Uttaran” epis. 675 ®
10:35 Top Shop
10:55 Serial: ”Ndihmëse në Manhatten” epis. 87 ®
11:35 Dhoma e lajmeve
11:40 Cosmo ®
12:10 Top Shop
12:25 Serial për fëmijë: “MUMUHUG” epis. 49 ®
12:30 KOHA E LAJMEVE
12:40 City Shop
12:55 Express ®
13:55 Rubikon ®
14:40 Top Shop
15:00 KOHA E LAJMEVE
15:15 Serial: “Outnumbered” epis.14
15:55 Serial: ”Ndihmëse në Manhatten” epis.88
16:40 Top Shop
16:55 Marketing
17:00 KOHA E LAJMEVE
17:20 Serial për fëmijë: “MUMUHUG” epis.50
17;30 Te Linda
17:45 038
18:50 Marketing
19:00 LAJMET E MBRËMJES
19:40 Serial: “Uttaran” epis. 676
20:05 Sporti në KTV
20:15 Express !
21:30 Serial: “Kurt Seyit ve Sura ” epis.35
22:25 Automan
23:00 Interaktiv
00:30 Serial: “Kurt Seyit ve Sura ” epis.35 ®
01:15 Express ! ®
02:00 KOHA E LAJMEVE
02:10 Serial: ”Ndihmëse në Manhatten” epis.88 ®
02:55 Sporti në KTV
03:05 038 ®
04:05 Serial: “Akademia e Vallëzimit” epis.22
04:45 Dokumentar ®
05:15 Automan ®
05:45 Reciklim ®
06:00 KOHA E LAJMEVE
06:10 Serial: “Uttaran” epis. 676 ®
06:30 Serial: “Outnumbered” epis.14 ®
07:00 Lajmet e mëngjesit

 

E SHTUNË 28.03.15

07:00 Lajmet e mëngjesit
07:30 Sot
09:00 Lajmet
09:05 Sot
10:00 City Shop
10:15 Dokumentar
10:35 Top Shop
10:55 Serial: “Kurt Seyit ve Sura ” epis.31 ®
11:30 Dhoma e Lajmeve
11:35 Serial: “Kurt Seyit ve Sura ” epis.32 ®
12:10 Top Shop
12:25 Promo
12:30 KOHA E LAJMEVE
12:40 City Shop
12:55 Express! ®
13:40 Film Vizatimor: Chaplin – epis. 19
13:47 Serial për Fëmijë: Jashtëtokësorët Simpatikë – epis. 19
13:50 Serial për Fëmijë: Gjeli i Çmendur – epis. 19
13:51 Film Vizatimor: Let’s Go Pocoyo – epis.19
14:00 Film Vizatimor: Chearlies Bear – epis.19
14:10 Serial: “Lazy Town – Action Time” epis. 21 dhe 22 ®
14:40 Top Shop
14:57 Marketing
15:00 KOHA E LAJMEVE
15:15 Serial për Fëmijë: ”Roman Misteries” epis. 9
15:40 038 ®
16:40 Top Shop
17:00 KOHA E LAJMEVE
17:15 Promo
17:20 Talk
18:00 Top Koha Music
19:00 LAJMET E MBRËMJES
19:40 Rreth Botës
20:05 Sporti në KTV
20:15 Oxygen
22:55 Marketing
23:00 KOHA E LAJMEVE
23:15 Sporti në KTV
23:30 Dokumentar: Biografi
00:15 Film Artistik
02:00 KOHA E LAJMEVE
02:10 Talk ®
02:40 Rreth Botës ®
03:00 Sporti në KTV ®
03:10 Oxygen ®
05:35 Rreth Botës ®
06:00 KOHA E LAJMEVE
06:10 Dokumentar: Biografi ®
07:00 Lajmet e mëngjesit