Agon Channel

agon_channel_alAgon Channel

    E martë, 2 dhjetor 2014
07:30    Të parët
09:30    Ça thu?
10:00    Step by Step
10:30    Vip day & night
11:00    A
11:45    Kujdes nga Mikaela
12:30    Breaking news
12:45    Të parët
13:45    Agon Music
14:00    Kalibri 99
15:00    Vip day & night
15:30    Agon News
16:00    Harta ime
16:30    Legjenda
18:00    Loja Dita e Shtatë
18:30    Breaking news
18:45    Step by Step
19:15    Kalibri 99
20:00    Agon News
20:30    Ça thu?
21:00    Watching
21:30    Antilopë
22:30    Legjenda
23:00    Breaking news
E mërkurë, 3 dhjetor 2014
07:30    Të parët
09:30    Ça thu?
10:10    Step by Step
10:40    Antilopë
11:50    Watching
12:30    Breaking news
12:45    Të parët
13:45    Agon Music
14:00    Kalibri 99
15:00    Vip day & night
15:30    Agon News
16:00    Legjenda
18:00    Harta ime
18:30    Breaking news
18:45    Step by Step
19:15    Kalibri 99
20:00    Agon News
20:30    Ça thu?
21:00    Kontrata
23:00    Breaking news
E enjte, 4 dhjetor 2014
07:30    Të parët
09:30    Ça thu?
10:!0    Step by Step
10:30    Kujdes nga Mikaela
11:00    Agon Music
11:30    Loja Dita e Shtatë
12:30    Breaking news
12:45    Të parët
13:45    Agon Music
14:00    Kalibri 99
15:00    Vip day & night
15:30    Agon News
16:00    Kontrata
18:15    Dicendum
18:30    Breaking news
18:45    Step by Step
19:15    Kalibri 99
20:00    Agon News
20:30    Ça thu?
21:00    Watching
21:30    Agonland
22:30    Legjenda
23:00    Breaking news
E premte, 5 dhjetor 2014
07:30    Të parët
09:30    Ça thu?
10:10    Step by Step
10:40    Agonland
11:50    Watching
12:30    Breaking news
12:45    Të parët
13:45    Agon Music
14:00    Kalibri 99
15:00    Vip day & night
15:30    Agon News
16:00    Legjenda
18:00    Talk Show
18:30    Breaking news
18:45    Step by Step
19:15    Kalibri 99
20:00    Agon News
20:30    Ça thu?
21:00    A
21:45    Dicendum
22:00    Kujdes nga Mikaela
22:30    Legjenda
23:00    Breaking news
E shtunë, 6 dhjetor 2014
07:30    Të parët
09:30    Ça thu?
10:10    Step by Step
10:55    Kujdes nga Mikaela
11:30    Harta ime
12:10    Dicendum
12:30    Breaking news
12:45    Loja Dita e Shtatë
13:45    Agon Music
14:00    Kalibri 99
15:00    Vip day & night
15:30    Agon News
16:00    Legjenda
18:00    A
18:30    Breaking news
18:45    Talk show
19:10    Heart Attack
20:00    Agon News
20:30    Speciale News
21:00    Surpriza je ti
22:30    Harta ime
23:15    Vip day & night
E diel, 7 dhjetor 2014
07:30    Maratona Step by Step
08:45    Agon Music
09:00    Vip day & night
09:30    Harta ime
10:10    Maratona Kujdes nga Mikaela
11:20    Dicendum
12:00    Agon Music
12:30    Breaking news
12:45    Kalibri 99
13:30    Dita e shtatë
20:00    Agon News
20:30    Antilopë
21:45    Agonland
23:00    Breaking news
23:15    Kontrata