Agon Channel

agon_channel_alAgon Channel

E martë, 22 korrik 2014

07:30     Të parët

09:35     Step by Step

10:10     Fashion House

11:30     Calibri 99

12:30     Breaking News

12:45     Farhat

13:30     Veni Vidi Vinci

14:20     Të parët

15:30     Agon News

16:00     Heart Attack

16:45     Agon Flash

17:00     La teniente

17:30     Brides of Beverly Hills

18:30     Breaking News

18:40     Step by Step

19:10     Fashion House

20:00     Agon News

20:30     Audicione

21:00     Antilopë

22:05     Pilot’s Wives

22:30     Duartrokitje

00:00     Agon News

 

E mërkurë, 23 korrik 2014

07:30     Të parët

09:35     Step by Step

10:00     Fashion House

11:00     New York

11:30     Antilopë

12:30     Breaking News

12:45     Farhat

14:45     Rrethuar

15:30     Agon News

16:00     Summer Land

17:05     Hit Play

18:30     Breaking News

18:40     Step by Step

19:10     Fashion House

20:00     Agon News

20:30     Don Luca

21:00     Happy Hour

22:00     Pilot’s Wives

22:30     New York

23:00     Skins

00:00     Agon News

 

E enjte, 24 korrik 2014

07:30     Të parët

09:35     Step by Step

10:00     Fashion House

10:45     Music

11:30     Veni Vidi Vinci

12:00     Don Luca

12:30     Breaking News

12:45     Farhat

13:15     Pilot’s Wives

13:45     Heart Attack

14:20     Të parët

15:30     Agon News

16:00     Happy Hour

17:00     Agon Flash

17:15     Film: Hirushja

18:30     Breaking News

18:40     Step by Step

19:10     Fashion House

20:00     Agon News

20:30     Audicione

21:00     A-Krasta Show

22:30     Rrethuar

23:00     Skins

00:00     Agon News

 

E premte, 25 korrik 2014

07:30     Të parët

09:35     Step by Step

10:00     Fashion House

10:45     Rrethuar

11:30     Pilot’s Wives

12:00     MUSIC

12:30     Breaking News

12:45     Farhat

13:15     Audicione

13:45     MUSIC

14:00     Veni Vidi Vinci

14:30     Të parët

15:30     Agon News

16:00     Calibri 99

16:45     Agon Flash

17:00     A-Krasta Show

18:30     Breaking News

18:40     Step by Step

19:10     Fashion House

20:00     Agon News

20:30     Kujdes nga Mikaela

21:00     Summer Land

22:00     Duartroktije