Agon Channel

agon_channel_alAgon Channel

E hënë, 18 maj 2015
07:30 Të parët
09:30 Ça thu?
10:10 Step by Step
10:40 Hall of Fame
11:00 Watching
11:40 Vip day & night
12:30 Breaking news
12:45 Agonland
13:45 Leyton Orient
14:00 Simply the Best
14:30 Thuaj 33
15:00 Vip day & night
15:30 Agon News
16:00 Bodyguard
16:30 Heart Attack
17:00 Chance
18:00 Breaking news
18:15 Chance
19:00 Vip day & night
19:30 Agon News
20:00 Java Sport
20:30 Ça thu?
21:00 A
21:45 Bodyguard
23:00 Breaking news

E martë, 19 maj 2015
07:30 Të parët
09:30 Ça thu?
10:10 Step by Step
10:45 Leyton Orient
11:40 A
12:30 Breaking news
12:45 Modelet
13:45 Leyton Orient
14:00 Simply the Best
14:30 Thuaj 33
15:00 Vip day & night
15:30 Agon News
16:00 Bodyguard
16:30 Harta ime
17:00 Surpriza je ti
18:00 Breaking news
18:45 Surpriza je ti
19:00 Thuaj 33
19:30 Agon News
20:00 Hall of Fame
20:30 Ça thu?
21:00 Watching
21:30 Amerikani I parë në lajme
23:00 Breaking news
23:15 Legjenda

E mërkurë, 20 maj 2015
07:30 Të parët
09:30 Ça thu?
10:10 Step by Step
10:40 Bodyguard
12:00 Watching
12:30 Breaking news
12:45 Harta ime
13:45 Leyton Orient
14:00 Simply the Best
14:30 Thuaj 33
15:00 Vip day & night
15:30 Agon News
16:00 A
16:30 Legjenda
18:00 Breaking news
18:15 Leyton Orient
19:00 Vip day & night
19:30 Agon News
20:00 Hall of Fame
20:30 Ça thu?
21:00 Kontrata
23:00 Breaking news

E enjte, 21 maj 2015
07:30 Të parët
09:30 Ça thu?
10:10 Step by Step
10:45 Legjenda
12:30 Breaking news
12:45 Hall of Fame
13:45 Leyton Orient
14:00 Simply the Best
14:30 Thuaj 33
15:00 Vip day & night
15:30 Agon News
16:00 Amerikani I parë në lajme
16:30 Kontrata
18:00 Breaking news
18:15 Kontrata
19:30 Agon News
20:00 Hall of Fame
20:30 Ça thu?
21:00 Watching
21:30 AgonLand
22:30 Leyton Orient
23:00 Breaking news
23:15 Leyton Orient

E premte, 22 maj2015
07:30 Të parët
09:30 Ça thu?
10:10 Step by Step
10:45 Legjenda
11:50 Watching
12:30 Breaking news
12:45 Hall of Fame
13:15 Simply the Best
13:45 Leyton Orient
14:00 Kalibri 99
14:30 Thuaj 33
15:00 Vip day & night
15:30 Agon News
16:00 Simply the Best
16:30 Leyton Orient
18:00 Breaking news
18:15 Leyton Orient
19:00 Thuaj 33
19:30 Agon News
20:00 Java Sport
20:30 Ça thu?
21:00 A
21:45 Contratto
23:00 Breaking news

E shtunë, 23 maj 2015
07:30 Të parët
09:30 Ça thu?
10:10 Step by Step
10:45 A
11:30 Contratto
12:30 Breaking news
12:45 Watching
13:45 Leyton Orient
14:15 Kalibri 99
14:30 Thuaj 33
15:00 Vip day & night
15:30 Agon News
16:00 Legjenda
18:00 Breaking news
18:15 Modelet
19:00 Vip day & night
19:30 Agon News
20:00 Heart Attack
20:40 Speciale News
21:10 Chance
23:00 Breaking news

E diel, 24 maj 2015
07:30 Maratona Step by Step
09:00 Agon Music
09:30 Legjenda
11:00 Bodyguard
12:30 Breaking news
12:45 Leyton Orient
14:30 Dita e shtatë
19:30 Agon News
20:00 Çfarë goli
22:00 Agonland
23:00 Breaking news
23:15 Kontrata