Agon Channel

agon_channel_alAgon Channel

E premte, 17 tetor 2014
07:30 Të parët
09:30 Ça thu?
10:00 Step by Step
10:30 Agonland
11:00 Agon Collection
12:00 Watching
12:30 Breaking news
12:45 Të parët
13:45 Agon Music
14:00 Kalibri 99
15:00 Vip day & night
15:30 Agon News
16:00 Talk show Njeriu për qytetin
17:00 Kujdes nga Mikaela
17:30 Harta ime
18:00 Talk Show – Ema Andrea
18:30 Breaking news
18:45 Step by Step
19:15 Kalibri 99
20:00 Agon News
20:30 Ça thu?
21:00 A
21:45 Dicendum
22:00 Kujdes nga Mikaela
22:30 Vip day & night
23:00 Breaking news

E shtunë, 18 tetor 2014
07:30 Të parët
09:30 Ça thu?
10:00 Step by Step
10:30 Kujdes nga Mikaela
11:00 Agonland
12:00 Agon Collection
12:30 Breaking news
12:45 Vip day & night
13:45 Agon Music
14:00 Kalibri 99
15:00 Vip day & night
15:30 Agon News
16:00 Antilopë
17:00 A
17:30 Loja Dita e Shtatë
18:30 Breaking news
18:45 Talk show Njeriu për qytetin
19:10 Heart Attack
20:00 Agon News
20:30 Speciale News
21:00 Kujdes nga Mikaela
21:30 Harta ime
22:00 Talk Show – Ema Andrea
23:00 Breaking news

E diel, 19 tetor 2014
07:30 Maratona Step by Step
08:30 Agon Music
09:00 Vip day & night
09:30 Heart Attack
10:00 Harta ime
10:30 Çfarë goli
11:30 Dicendum
12:00 Agon Music
12:30 Breaking news
12:45 Kalibri 99
13:30 Dita e shtatë
20:00 Agon News
20:30 Antilopë
21:45 Agonland
23:00 Breaking news
23:15 A